Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 1. KHÔNG THỂ LỢI DỤNG CHÚA

19 6 Bậc cao quý được lắm người cầu cạnh,
Ai cũng ưa là bạn với mạnh thường quân. (Bản Hiện Đại)
Kinh Thánh mô tả vua Sa-lô-môn là vị vua giàu có và khôn ngoan hơn tất cả các vua trên thế giới. Thiên hạ đều mong được gặp Sa-lô-môn để lĩnh hội tư tưởng khôn ngoan Đức Chúa Trời đã phú cho vua (I Các Vua 10:23-24).Vua muốn các hoàng tử lẫn những người giàu có nhận biết họ là ai và nhận biết những người đến với họ vì mục đích nào.
“Người rộng rãi”, “kẻ hay ban lễ vật”. Bậc cao quý và mạnh thường quân là người có thế lực và giàu có hay ban lễ vật cách rộng rãi. Chẳng có gì sai khi là người có địa vị và giàu có một cách công chính. Điều người có thế lực và giàu có cần biết là có nhiều người đến với họ.
Những “kẻ tìm ơn”, những “bằng hữu” đến với người có quyền thế để cầu cạnh và xin ơn mưa móc, đến với người hào phóng nhận mình là bằng hữu để hưởng lợi lộc. Họ đến với người quyền thế và hào phóng không phải vì muốn tương giao trong tình bạn mà vì tiền tài vật chất. Như vậy, tâm địa và lời nói của “kẻ tìm ơn” và người nhận mình là “bằng hữu” chỉ là dối trá với mục đích lợi dụng người khác để thoả mãn lòng tham vật chất, vì lợi mà nịnh hót người ta (Giu-đe 16).
Sau một bữa ăn chiều với dư dật bánh và cá do phép lạ của Chúa Giê-xu, sáng hôm sau đám đông người Do Thái đã đi tìm Ngài. Chúa phán với họ: “Ta nói thật với anh em: Anh em tìm ta không phải vì đã chứng kiến dấu lạ, nhưng vì đã được ăn bánh no nê” (Giăng 6:26). Chúa Giê-xu biết người ta suy tôn Ngài, tìm kiếm Ngài với mục đích lợi dụng Ngài để có bánh ăn nên Ngài không làm phép lạ để thoả mãn tham muốn của họ.
Nhiều người đến với Chúa, tìm kiếm Chúa không phải vì Chúa mà chỉ vì những gì Chúa ban cho phù hợp với ước muốn của mình (tiền của, lợi lộc,…), đến khi Chúa ban cho những điều không phù hợp với ước muốn của mình thì họ phản ứng ra sao? Dù Đức Chúa Trời là Đấng giàu có, dù Ngài hào phóng, sẵn sàng ban ân sủng. Tuy nhiên không phải chúng ta cầu là được, ước là thấy. Đấng khôn ngoan không để cho con người lợi dụng. Còn người khôn ngoan thì thế nào?

Comments are closed.