Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 2. Sạn sỏi trong cuộc sống

2 17 Bánh gian lận mới ăn như ngon ngọt,
Nhưng vào miệng, bánh biến thành sạn sỏi. (Bản Hiện Đại)
-Người phạm tội cần biết rằng về lâu về dài tội sẽ đổ lại trên chính mình (Dân Số Ký 32:23). Kinh Thánh cảnh cáo người tin Chúa như sau: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. (Ga-la-ti 6:7) Dầu vậy, qui luật “gieo gì gặt nấy” bị thế gian, xác thịt và ma quỷ đổi trắng thành đen kèm với những lời đường mật trấn an rằng chẳng có chuyện gì xảy đến cho người dối trá lọc lừa. Thậm chí con người còn rất thoả mãn và hạnh phúc về những thành công nhờ sự dối trá của mình.
Người tiếp thị cho dối trá là dâm phụ: “Nước uống trộm ngon lắm, bánh ăn vụng khoái ghê!” còn người tiêu thụ chẳng biết nhà nó là mồ chôn người chết, khách nó xuống vực thẳm âm ty. (Châm Ngôn 9:16-17)
-Câu Châm Ngôn này vạch ra sự thật: cái mà sự gian dối (bánh gian lận) gọi là “ngon ngọt” khi ăn vào sẽ trở thành “sạn sỏi” ở trong miệng. Hoá ra những điều đạt được một cách không ngay thẳng chỉ làm thoả mãn (ngon ngọt) trong giây lát. Còn cuối cùng nó sẽ làm cho khó chịu và tồi tệ như miệng đầy sạn. Ông Sô-pha bàn luận về kẻ ác như sau:“Kẻ ác dù hoan ca cũng chỉ tạm thời, và niềm vui của kẻ vô đạo sớm tàn tắt?” (Gióp 20:5)
Dù Chúa đã cấm nhưng ông A-đam và bà Ê-va cứ ăn trái của cây cấm nên vị ngon ngọt trong phút chốc biến thành cay đắng suốt cuộc đời (Sáng Thế Ký 3). Khi chiếm thành Giê-ri-cô giàu có, không ai trong dân I-sơ-ra-ên dám lấy bất cứ vật gì, ngoại trừ ông A-can. Chưa mặc áo choàng, chưa dùng đến vàng bạc thì ông và toàn gia đã bị tiêu diệt. (Giô-suê 7) Ông Ghê-ha-xi nhờ dối gạt mà có bạc, có áo mới, nhưng chưa kịp sử dụng đã bị phung suốt đời. (II Các Vua 5:20-27) Hoàng tử Am-nôn dối cha, gạt em nên “miếng bánh ngon ngọt” trở thành sạn sỏi suốt cuộc sống ngắn ngủi (II Sa-mu-ên 13).
Gian dối chẳng những huỷ hoại con người khi ở trần gian mà còn huỷ hoại con người trong cõi đời đời. Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng và dối trá, đều phải vào hồ lửa diêm sinh. (Khải Thị 21:8)

Comments are closed.