Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 1. MƯU TRÍ CỦA NGƯỜI THÔNG SÁNG

20 5 Mưu kế lòng người như giếng nước sâu,
Người thông sáng chỉ việc múc lấy. (Bản Hiện Đại)
Có nhiều lý do khiến một người không bộc bạch ý nghĩ của mình. (1)Vì ngại ngùng hoặc sợ người khác biết mình suy nghĩ gì cho nên im lặng. (2)Vì khiêm tốn nên không nói ra suy nghĩ. (3)Vì đang có kế hoạch nào đó nên giữ kín trong lòng. (4). . .
Lòng người thật khó hiểu. Chính vì vậy mà người ta nói:
Sông kia còn có kẻ đo,
Lòng người ai dễ mà dò sâu nông.
Trong mối liên hệ với người làm ăn buôn bán cũng vậy:
Dò sông dò bể dò nguồn,
Biết sao được bụng lái buôn mà dò.
Còn đối với sự nham hiểm, độc ác của con người thì:
Sông sâu còn thể bắc cầu,
Lòng người nham hiểm biết đâu mà dò.
Còn câu Châm Ngôn này ví lòng người như nước sâu tuy nhiên người khôn ngoan vẫn có thể múc nước được, tức là có thể biết hoặc có cách tìm hiểu ý nghĩ của người khác.
Người thông sáng mà câu Châm Ngôn đề cập không phải thông sáng theo kiểu “kẻ cắp bà già gặp nhau” nhằm “mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa”. Khôn ngoan, thông sáng từ Đức Chúa Trời ban cho: Vì Đức Gia-vê ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng (Châm Ngôn 2:6) hoàn toàn khác với sự thông sáng của con người. Hãy hết lòng tin cậy Đức Gia-vê, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con (Châm Ngôn 3:5).
Bà A-bi-ga-in, vợ của ông Na-banh là người kính sợ Đức Chúa Trời và biết tôn trọng người được Đức Chúa Trời xức dầu. Bà chưa hề gặp ông Đa-vít, nhưng sau khi nghe người làm kể lại việc chồng bà mắng chửi đám bộ hạ của ông Đa-vít, bà biết ông Đa-vít sẽ làm gì và bà biết mình phải làm gì.
Việc bà A-bi-ga-in làm (I Sa-mu-ên 25:18-19), lời bà nói (I Sa-mu-ên 25:23-31) khiến cho ông Đa-vít cám ơn Chúa vì nhờ bà mà ông bỏ kế hoạch ông sắp thực hiện (so sánh I Sa-mu-ên 25:21-22 với 32-35).
Giới lãnh đạo thuộc linh, nhà tâm vấn, người hướng dẫn, các bậc phụ huynh… rất cần sự khôn ngoan thông sáng từ Đức Chúa Trời để có thể biết hoặc tìm hiểu nỗi lòng của người mình đang chăn dắt dưỡng dục nhằm giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn đang gặp.

Comments are closed.