Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 2. KHÔNG THOẢ HIỆP VỚI KẺ ÁC

20 26 Minh quân áp dụng trọng hình,
Tẩy thanh phường bất chính. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này đề cập đến biện pháp của người lãnh đạo khôn ngoan đối với kẻ ác. Vua “làm tan kẻ ác” bằng cách dùng “bánh xe lăn cán” khiến chúng ta nghĩ: “Vua khôn ngoan gì mà tàn ác ghê rợn đến thế!”
Chúng ta nên hiểu cụm từ “bánh xe lăn cán” theo nghĩa bóng chớ không phải theo nghĩa đen như lôi ra pháp trường cho xe cán lên hoặc ghê rợn như tứ mã phanh thây, voi giày, tùng xẻo, lăng trì…
Đức Chúa Trời dùng tiên tri Ê-sai viết về Ngụ ngôn Người nông dân như sau: “Không ai đập lúa chung với kê với miến; tiểu hồi phải đập nhẹ bằng gậy, thìa là phải đập bằng đòn gánh. Bột lúa mì phải xay chứ không đập nát.” (Ê-sai 28:27-28)
Trước hết nông dân phải phân biệt giữa lúa với kê với miến, giữa tiểu hồi với thìa là. Người lãnh đạo khôn ngoan phải biết phân biệt các loại người để có thái độ thích đáng.Vua ngồi xử đoán, mắt tinh vi, phân biệt điều thị phi. (Châm Ngôn 20:8)
Tiếp theo, giống như nông dân, ai ai cũng phân biệt lúa (lúa mì) và lùng (cỏ lùng). (Ma-thi-ơ 13:24-30) Nhưng biện pháp xử lý thuộc về người lãnh đạo: Đối tượng nào cần “đập nhẹ bằng gậy”, đối tượng nào phải “đập bằng đòn gánh” và đối tượng nào cần “xay” chứ không phải “đập nát”. Người lãnh đạo khôn ngoan không dùng biện pháp “đập” đối với kẻ ác nhưng dùng biện pháp cứng rắn nhất, mạnh nhất, tức là “xay”.
Vì không sống đúng với đặc ân Chúa ban cho, ông Sam-sôn bị móc mắt, bị xiềng bằng xích đồng và phải xay cối trong ngục thất. (Quan Xét 16:21) Ngày lại ngày, trong khi kéo cái cần dài của cỗ cối xay nặng nề, chắc chắn ông Sam-sôn thấm thía sự trừng phạt chẳng khác gì hạt lúa mì bị nghiền nát bởi cái cối xay bằng đá. Lẽ ra, người lãnh đạo như ông Sam-sôn không bao giờ nên thoả hiệp với điều ác và kẻ ác như ông từng làm khi còn tự do.

Comments are closed.