Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 2. GIÀ TRẺ NƯƠNG NHỜ NHAU

20 29 Người trai tráng nhờ sức mạnh mà vẻ vang,
Bậc lão thành vinh quang vì tóc bạc. (Bản Hiện Đại)
Giới trẻ (thế hệ kế thừa) không tôn trọng người già (thế hệ tiền bối). Ngược lại người già lại coi thường bọn trẻ. Hai thế hệ trở thành đối thủ của nhau. Làm thế nào thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ? Câu Châm Ngôn này khuyên cả hai thế hệ hãy nhìn nhận nhau và nương nhờ nhau như trẻ cậy cha, già cậy con.
Khi viết thư cho Hội thánh, sứ đồ Giăng nhấn mạnh trải nghiệm, sự hiểu biết của giới phụ lãp. Còn đối với thanh niên, ông viết về sức mạnh. Vậy, tôi xin nói với các bậc phụ lão, những người đã biết Chúa vĩnh cửu, và với các bạn thanh niên khoẻ mạnh biết giữ Lời Chúa trong lòng và đã thắng Sa-tan. (I Giăng 2:14) Cả hai thế hệ đều có mối liên hệ với Chúa và đều có giá trị đối với Chúa và đối với nhau.
Vua Sa-lô-môn viết về thế hệ trẻ như sau: Con sinh trong tuổi thanh xuân, như mũi tên trong tay chiến sĩ(Thi Thiên 127:4), còn người già thì sức mạnh hao mòn với tuổi tác, chân tay run rẩy, lưng khòm cúp, răng rụng dần không còn đủ để nhai, mắt mờ đi… (Truyền Đạo 12:3-5) Mặc dù sức khoẻ hao mòn nhưng già cả thêm khôn ngoan, sống lâu thêm hiểu biết (Gióp 12:12).
Trai tráng nhờ sức mạnh, nhưng cần tránh ỷ vào sức mạnh của mình, vì: quân lực đâu giúp vua thắng trận? Sức mạnh nào cứu được anh hùng? (Thi Thiên 33:16) Cần tôn trọng các bậc lão thành mới có thể nhờ cậy vào sự khôn ngoan và mưu trí của họ. Phải kính trọng người già cả, đầu râu tóc bạc. (Phục Truyền 19:32) Thậm chí khi quở trách người già cũng phải tôn trọng họ: Con đừng nặng lời quở trách người lớn tuổi nhưng lễ phép khuyên giải họ như cha. (I Ti-mô-thê 5:1) Tôn trọng người già cũng có nghĩa là vâng phục họ: Các bạn thanh niên hãy vâng phục quyền lãnh đạo của những bậc phụ lão. (I Phi-e-rơ 5:5a)
Còn người già đừng khinh thường tuổi trẻ. Khi còn trẻ, vua Đa-vít từng đối đầu với ông Gô-li-át và đã giết được hắn. Khi làm vua, tuổi đã cao, dù cảm thấy mệt mỏi, vua vẫn đích thân ra trận; cùng đi với vua, có những viên tướng trẻ. Nhờ có tướng trẻ tên là A-bi-sai cứu giúp, vua mới thoát khỏi ông Ích-bi-nê-ốp là người thuộc dòng giống khổng lồ (II Sa-mu-ên 21:15-17). Vua già cậy tướng trẻ là như vậy.

Comments are closed.