Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 2. SỬA DẠY LÀ YÊU THƯƠNG

20 30 Thương tích roi vọt
Tẩy sạch tà tâm. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này không có ý khuyên con người hành xác, tự gây đau đớn cho thể xác để được sạch tội tâm linh; cũng không có ý dạy con người được tẩy sạch tội lỗi nhờ chịu trừng phạt.
Thế giới ngày nay đề cao và bảo vệ con người đến nỗi khi dạy con em phụ huynh không được phép đánh đòn chúng. Còn ở một số nơi thiên hạ không trừng phạt đích đáng kẻ tạt a-xít, hãm hiếp, giết người,… Nhờ nhiều tiền, thầy cãi hay, can phạm có thể thoát bị “đánh đòn”. Vì thế tội ác gia tăng, kẻ có ác tâm không kiêng dè mà cứ phạm tội. Đừng quên rằng trừng phạt, đòn roi chẳng những cần thiết đối với con người mà Đức Chúa Trời cũng sử dụng. Chúa phán: “Ta sẽ trừng phạt tội ác của họ, bằng cây gậy và cây roi.” (Thi Thiên 89:32) Trừng phạt, đòn roi không phải là ghét bỏ mà là thương yêu (Châm Ngôn 13:24), không phải là tuyệt vọng mà “còn hy vọng” thay đổi “để không sa chốn diệt vong” (Châm Ngôn 19:18)
Câu Châm Ngôn nhấn mạnh giá trị và hiệu quả của biện pháp trừng phạt bằng “roi vọt”. Đôi khi cha mẹ hỏi đứa con phạm lỗi: “Việc con làm đáng đánh bao nhiêu roi?” Chắc chắn việc trừng phạt gây nên “những thương tích và dấu vít”, tức là đau đớn về thể xác và “dấu vít” trên cơ thể và trong tâm hồn. Việc đau đớn phải tương ứng với hành vi tội lỗi nặng hay nhẹ. Nhưng “đừng đánh quá” cũng như “đừng làm cho một người anh em mình ra hèn hạ” (Phục Truyền 25:2-3).
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn mô tả cây roi đánh xuống không những (1)làm cho đau đớn, (2)để lại “dấu vít” mà còn (3)“thấm vào nơi kín đáo của lòng”. “Đòn roi” thấu đến tâm can của con người (Châm Ngôn 17:10; 20:27) khiến họ sực tỉnh ăn năn sửa đổi.
Chính vì thế mà Kinh Thánh khuyên: Này con, đừng coi thường sự sửa phạt của Chúa Hằng Hữu, đừng bực mình khi Ngài trừng trị. Vì Chúa Hằng Hữu sửa dạy người Ngài yêu thương, như cha đối với con yêu dấu. (Châm Ngôn 3:11-12)
Xin cho người công chính đánh con, – đánh thế là thương. Xin để họ quở con, – quở thế là thoa dầu cho đầu con. Đầu con hẳn không từ chối. (Thi Thiên 141:5)

Comments are closed.