Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 2. BẠN CŨNG CÓ NGAI VÀNG

20 8 Vua ngồi xử đoán, mắt tinh vi,
Phân biệt điều thị phi. (Bản Hiện Đại)
Vua ngồi trên ngôi là do Đức Chúa Trời lập. Vì chẳng có chính quyền nào không do Đức Chúa Trời thiết lập (Rô-ma 13:1b). Nữ vương Sê-ba nói với vua Sa-lô-môn: “Ngợi khen Đức Chúa Trời Hằng Hữu của vua vì Ngài hài lòng đặt vua lên ngôi I-sơ-ra-ên. Chúa luôn thương yêu I-sơ-ra-ên nên mới đặt vua cai trị họ và xét xử họ cách công minh.” (I Các Vua 10:9)
Vua ngồi trên ngôi xét đoán là thẩm quyền của vua. Xét đoán để tưởng thưởng hoặc trừng phạt. Kinh Thánh chép: Nhà cầm quyền không gây kinh hãi cho người lương thiện, nhưng làm cho người gian ác phải lo sợ. Muốn khỏi sợ hãi nhà cầm quyền, anh em cứ làm điều ngay thẳng, và họ sẽ khen ngợi anh em. Họ là những người Đức Chúa Trời sai phái để giúp anh em làm điều thiện; nhưng nếu anh em làm điều ác, hãy lo sợ, vì không thể trốn tránh hình phạt. Đức Chúa Trời dùng họ để phạt kẻ làm ác. (Rô-ma 13:3-4)
Vua xét đoán để đánh tan điều gian ác. Đây là mục tiêu của vua. Vua phán xét để sửa chữa những sai lầm, để bảo vệ người vô tội, người bị áp bức, để trừng phạt kẻ phạm tội, và để vinh danh người công chính.
Hai anh em Rê-cáp và Ba-a-na giết ông Ích-bô-sết trong khi ông ngủ. Sau đó họ chặt đầu ông Ích-bô-sết rồi đem đến dâng cho vua Đa-vít. Vua Đa-vít đã gọi họ là những kẻ hung ác giết một người vô tội đang ngủ trong nhà mình và ra lệnh giết hai ông. (II Sa-mu-ên 4:5-12).
Nhiều nhà lãnh đạo thay vì phán xét công minh đã thoả hiệp, dung túng kẻ ác. Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. (Truyền Đạo 8:11)
Là nhóm trưởng, tổ trưởng, là người lãnh đạo trong cộng đồng, trong gia đình,… bạn cũng có “ngai vàng”. Phải chăng bạn là người có tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi (Xuất 18:21b)? Được như vậy bạn mới có thể cai trị công minh và lãnh đạo trong tinh thần tin kính (II Sa-mu-ên 23:3).

Comments are closed.