Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 2. NGHE VÀ NHÌN TRONG CUỘC SỐNG TIN KÍNH

20 12 Sáng mắt, tỏ tai,
Ấy là Chúa cho cả hai. (Bản Hiện Đại)
Khi nói rằng: “Tai để nghe, mắt để thấy. Đức Gia-vê đã làm ra cả hai”, câu Châm Ngôn khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng con người với tất cả mọi cơ quan, đặc biệt là hai cơ quan vô cùng tuyệt diệu: đó là thị giác và thính giác. Cả hai đều có liên quan đến trí tuệ (não bộ) và tâm linh của con người. Con người cần tận dụng và tận hưởng điều Đức Chúa Trời ban tặng trong tinh thần ca ngợi và cảm tạ Chúa.
Khi nói rằng: “Tai để nghe, mắt để thấy. Đức Gia-vê đã làm ra cả hai”, câu Châm Ngôn muốn nói rằng Đấng đã tạo dựng nên tai và mắt thì chắc chắn Ngài lắng nghe và nhìn thấy tất cả nhân loại. Con người có thể tương giao với Ngài, có thể tin cậy Ngài vì Ngài biết rõ cuộc đời mỗi người.
Đấng sáng tạo tai, hẳn phải biết nghe,
Đấng làm ra mắt, luôn luôn thấy rõ. (Thi Thiên 94:9)
Khi nói rằng: “Tai để nghe, mắt để thấy. Đức Gia-vê đã làm ra cả hai”, câu Châm Ngôn muốn cảnh báo người có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy. Nhiều người không dùng những điều Chúa cho để giải quyết đời sống tâm linh. Không dùng tai lắng nghe lời Chúa, không dùng mắt để quan sát và nhìn nhận công trình, phép lạ của Chúa cho nên không có niềm tin nơi Chúa, không tôn thờ Chúa.
Nhiều người tôn thờ Chúa cũng vẫn đắp tai ngoảnh mặt đối với lời dạy của Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Con cái của Đức Chúa Trời thì lắng nghe Lời của Đức Chúa Trời; các ngươi không phải là con cái của Đức Chúa Trời nên không lắng nghe Lời của Ngài.” (Giăng 8:47)
Khi nói rằng “Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Gia-vê làm ra cả cả hai”, câu Châm Ngôn muốn lưu ý chúng ta cẩn thận khi dùng tai và mắt. Bạn thường nghe những nội dung nào? Thường xem những điều gì? Bạn có phải là người khôn ngoan kính sợ Chúa khi sử dụng tai và mắt không? Người kính sợ Chúa nghe tiếng Chúa gọi, có tầm nhìn thuộc linh. “Xin Chúa cứ phán dạy! Kẻ tôi tớ Chúa đang lắng nghe!” (I Sa-mu-ên 3:10b). “Xin Chúa mở mắt cho con nhìn thấy, những điều kỳ diệu trong pháp luật Ngài.” (Thi Thiên 119:18)

Comments are closed.