Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 4. NHƯ NHAU VÀ BÌNH ĐẲNG

22 2 Đức Chúa Trời dựng nên người nghèo lẫn kẻ giàu,
Dưới mắt Ngài, họ chẳng khác gì nhau (Bản Hiện Đại)
Trên đời này, người giàu và người nghèo sống trong hai môi trường khác nhau và khó mà gặp nhau. Người giàu chê bai, khinh thường người nghèo, còn người nghèo thì ghen tị về sự giàu có và ghét cay ghét đắng thói kiêu căng ngạo mạn của người giàu.
Việc phân biệt chia rẽ giàu nghèo là do con người tạo ra chớ thật ra kẻ giàu và người nghèo đều như nhau về nhiều điều. Cả hai đều là tạo vật do Đức Chúa Trời dựng nên, cả hai đều mang hình ảnh của Đức Chúa Trời cho nên “hèn sang, giàu nghèo không phân biệt” (Thi Thiên 49:1-2).
Dù có kẻ giàu (không phải nhờ gian ác), có người nghèo (không phải vì biếng nhác) nhưng cả hai đều được Đức Chúa Trời chăm sóc. Ông Gióp là một người giàu cho rằng “chủ tớ đều do tay Chúa dựng nên” (Gióp 31:15) Chúa làm cho người này giàu, kẻ kia nghèo, cho người thăng, kẻ trầm. (I Sa-mu-ên 2:7)
Dù có kẻ giàu và người nghèo nhưng cả hai “gặp nhau”, như nhau khi chào đời và khi qua đời. Như ông Gióp nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về.” Nếu nói về của cải thì “chỉ có hai bàn tay trắng khi lọt lòng mẹ, nay cũng trắng tay mà về” (Gióp 1:21)
Dù có kẻ giàu và người nghèo, nhưng trong hội thánh, họ gặp nhau ở niềm tin, họ là chi thể của nhau nên hiệp một thân. Như mắt với tay, như đầu với chân: Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần đến anh!” Đầu không thể nói với hai chân: “Tôi không cần các anh.”Trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu, người giàu và người nghèo là chi thể tương quan đến nhau. Họ cần nhau, hỗ trợ cho nhau và tôn trọng nhau. (I Cô-rinh-tô 12:21-26)
Dù có kẻ giàu và người nghèo, nhưng cả hai gặp nhau ở sự phán xét. Kinh Thánh cho biết: Tôi thấy những người đã chết, cả lớn và nhỏ đều đứng trước ngai. Các cuốn sách đều mở ra, kể cả Sách Sự Sống. Người chết được xét xử tuỳ theo công việc thiện ác họ làm mà các sách đó đã ghi. (Khải Huyền 20:12) Chúa Giê-xu kể Ẩn dụ Người giàu và Người nghèo La-xa-rơ. Người nghèo chết, rồi người giàu cũng chết, cả hai “gặp nhau” trong cõi đời sau nhưng ở hai nơi khác nhau. (Lu-ca 16:22)

Comments are closed.