Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 3. CHỜ NGÀY SUY VONG

21 12 Người công chính quan sát nhà kẻ ác,
Tìm hiểu nguyên nhân chúng phải tan tác. (Bản Hiện Đại)
“Nhà kẻ ác” và “kẻ ác” sẽ đi về đâu? Lắm lúc người công chính bực tức vì kẻ bất lương, ghen tỵ kẻ làm điều phi pháp. (Thi Thiên 37:1) Đức Chúa Trời khuyên người công chính đừng ghen tỵ vì Ngài cảnh báo rằng: người nào phạm tội, chắc chắn tội lỗi sẽ đổ lại trên người đó. (Dân Số Ký 32:23)
Dù kẻ ác thành công, chẳng gặp chuyện khổ đau, lúc nào cũng tai qua nạn khỏi (Thi Thiên 73:3-5), nhưng có một Đấng công bình xem xét kỹ càng nhà kẻ ác.
Dù kẻ ác bình an vô sự, cứ hanh thông, của cải gia tăng (Thi Thiên 73:12) nhưng có một Đấng công bình xem xét kỹ càng nhà kẻ ác.
Người tin có một Đấng công bình xem xét kỹ càng nhà kẻ ác biết rằng kẻ ác dù có hoan ca cũng chỉ tạm thời, và niềm vui kẻ vô đạo sớm tàn tắt. (Gióp 19:5)
Đấng công bình xem xét kỹ nhà kẻ ác cũng là Đấng trừng phạt kẻ ác. Kẻ ác tưởng rằng có thể tác oai tác quái hại người, tưởng rằng miệng nói hành Chúa Thiên Thượng, lưỡi xấc xược nói ngược thế nhân (Thi Thiên 73:9) Chúa vẫn bỏ mặc làm ngơ. Kẻ ác quên lời Chúa đã phán: “Đến ngày ta sẽ quở phạt, đặt cáo trạng ngươi ngay trước mặt.” (Thi Thiên 50:21)
Đấng công bình chẳng những làm cho của cải và sự thịnh vượng của kẻ ác sụp đổ như giấc mơ chưa chín nồi kê, giàu sang, cường thịnh tiêu tan mấy hồi. Số phận của kẻ ác còn bi thảm hơn. Tác giả Châm Ngôn viết: “Đấng ấy (Đấng công bình) xô những kẻ ác”.Không còn dạy dỗ, không còn khuyên nhủ, không còn cảnh báo nữa, chỉ có hình phạt mà thôi. Kẻ ác bị xô xuống Âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. (Thi Thiên 9:17)
Việc Đấng công bình xô những kẻ ác vào tai hoạ là lời cảnh báo cho những người tin Chúa một thời gian rồi bỏ niềm tin. Chúa phán: “Vậy, hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng.” (Thi Thiên 50:22)

Comments are closed.