Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 3. HỐI LỘ! NÊN CHĂNG?

21 14 Quà biếu âm thầm làm nguôi cơn giận.
Hối lộ kín giấu khiến thịnh nộ tan. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này không dạy cách tặng quà, chẳng khuyên hối lộ nhưng bàn đến sức mạnh của việc hối lộ. Quà biếu tự nó chẳng tốt cũng chẳng xấu, chỉ có người tốt hoặc xấu sử dụng nó để đạt mục đích của mình mới trở thành hành vi hối lộ. Hai vế của câu Châm Ngôn đều cùng một ý: “của dâng kín nhiệm” chính là “của hối lộ”, còn “cơn thạnh nộ” đồng nghĩa với “cơn giận dữ”.
Khi đối diện với cơn giận dữ của người khác, có người chủ trương “làm nguôi cơn giận” bằng “quà biếu” thay vì “nói lời êm dịu” như Châm Ngôn khuyên: Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận. Như vậy quà hối lộ là công cụ rất mạnh, có khả năng chế ngự “cơn thạnh nộ” và “cơn giận dữ” tức là “vật chất” có khả năng làm nguôi cảm xúc, làm tan cơn thạnh nộ. Dĩ nhiên thạnh nộ càng tăng, giận dữ càng lớn thì “vật chất” cũng phải tương xứng mới “khắc phục” được.
Chúng ta không rõ khi gặp lại em mình là ông Gia-cốp, ông anh Ê-sau có còn giận không, chỉ thấy trong đêm hôm trước ông Gia-cốp gom quà để biếu ông Ê-sau. Quà tặng gồm có: 200 dê cái, 20 dê đực, 200 chiên cái, 20 chiên đực, 30 lạc đà cái và một đàn lạc đà con, 40 bò cái, 20 bò đực, 20 lừa cái, 10 lừa đực. Quà tặng vừa nhiều vừa có giá trị nhằm ngăn chận cơn thạnh nộ bùng nổ. Ông tự nhủ: “Ta gửi các tặng phẩm này trước, cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình giáp mặt nhau, chắc hẳn Ê-sau sẽ tiếp mình tử tế!” (Sáng Thế Ký 32:13-15; 20) Bà A-bi-ga-in, vợ của ông Na-banh, đúng là người thông minh lịch sự khi bà vừa dùng quà tặng vừa dùng lời lẽ nhẹ nhàng để làm nguôi cơn giận dữ của ông Đa-vít và đám thuộc hạ. (I Sa-mu-ên 25)
Mặc dù việc hối lộ giúp người ta đạt được mục đích, nhưng chắc chắn đó là hành động mờ ám và tội lỗi. Người tham nhũng nhận hối lộ ngầm, để làm lệch cán cân công lý. (Châm Ngôn 17:23) Tể tướng Ha-man hối lộ vua A-suê-ru ba trăm năm mươi tấn bạc để vua ra chiếu chỉ tuyệt diệt dân Do Thái (Ê-xơ-tê 3:9).
Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta một nguyên tắc sống như sau: “Nếu kẻ thù con có đói, nên mời ăn, có khát, hãy cho uống…” “đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác. (Rô-ma 12:17-21) Đây là tình yêu thương, là tặng quà, chẳng phải là hối lộ.

Comments are closed.