Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 3. DƯ NHỜ DÂNG

21 20 Trong tay người khôn, tài sản còn lại,
Kẻ dại hễ có là xài hết ngay. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn viết về tình hình tài chánh của người khôn ngoan và kẻ ngu muội. Người khôn ngoan có bửu vật và dầu (tài sản) trong nhà, còn kẻ ngu muội chẳng còn gì vì đã “nuốt nó đi” (xài hết ngay).
Nhờ đâu trong nhà người khôn ngoan “có bửu vật và dầu”? Trước hết và trên hết, người khôn ngoan biết dâng hiến trước tiên. Số lượng dâng hiến tối thiểu là 10% tài sản và hoa lợi đầu mùa. Hãy dùng tài sản và hoa lợi đầu mùa tôn vinh Chúa Hằng Hữu. Như thế kho thóc con đầy dẫy, thùng chứa tràn ngập rượu mới. (Châm Ngôn 3:9-10) Thứ nhì, người khôn ngoan biết thường xuyên dự trữ. Học nơi loài kiến, mùa hè chúng biết dự trữ lương thực, mùa gặt biết thu nhặt lúa thóc, (Châm Ngôn 6:8) người khôn ngoan chẳng những siêng năng làm việc mà còn biết dự trữ, biết dành dụm cho “mùa đông”. Không dành dụm thì làm sao có cho mình và làm sao có thể giúp đỡ người khác. Thứ ba, người khôn ngoan chi tiêu chừng mực. Trong khi kẻ ngu dại sống theo kiểu “nuốt” “bửu vật và dầu”, “có là xài hết ngay” thì người khôn ngoan biết “ăn” như thế nào để còn “bửu vật và dầu”, biết “xài” như thế nào để “tài sản còn lại”.
Câu Châm Ngôn mô tả kẻ dại dột tiêu tiền nhanh hơn số họ kiếm được. Được cha chia cho gia tài, cậu con thứ chẳng nghĩ đến việc dâng hiến, chẳng nghĩ đến việc chi tiêu chừng mực, chẳng nghĩ đến việc làm lợi, cậu chỉ lo gom góp tất cả của cải, rồi đi đến một phương xa, tại đó ăn chơi phóng đãng, tiêu tiền như rác (Lu-ca 15:13).
Người sống theo kiểu “có là xài”, ăn chơi phóng đãng chỉ lo thoả mãn điều mình muốn chớ không phải điều mình cần. Ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèo khó. Còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu. (Châm Ngôn 21:17)
Người sống theo kiểu “có là xài” không quý trọng “bửu vật và dầu”. Người siêng năng làm việc cũng cần quý trọng tiền bạc của cải mình làm ra. Người siêng năng coi quý tài sản mình. (Châm Ngôn 12:27b)
Nếu bạn đang chủ trương tiêu xài trước tiên, dự trữ chỉ phiền, dâng hiến tuỳ tiện thì bạn cần thay đổi.

Comments are closed.