Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 3. TÌM HAI ĐƯỢC BA

21 21 Hãy công bằng và nhân từ,
Con sẽ được trường sinh, công lý và danh dự. (Bản Hiện Đại)
Cấu trúc của câu Châm Ngôn này là “người nào tìm cầu… sẽ tìm được…” Điều đặc biệt là người nào tìm hai, sẽ được ba, tìm ít được nhiều.
-“Tìm cầu” hai điều: sự công chính và sự nhân từ. Đây là nền tảng cho tất cả các mối liên hệ trong đời sống. Tìm cầu sự công chính và sự nhân từ là việc không ngừng nghỉ. Đừng bao giờ chấm dứt việc theo đuổi sự công chính và sự nhân từ. Không mệt mỏi, cũng không gián đoạn khi tìm cầu, trái lại kiên trì, bền bỉ.
Trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, tìm cầu sự công chính và sự nhân từ không phải chỉ diễn ra vào ngày Chúa Nhật mà phải tìm cầu suốt tuần lễ. Ước muốn của người tìm cầu sự công chính là: Con hằng mong mỏi mạng lệnh Chúa, cho con được sống trong công lý Ngài. (Thi Thiên 119:40) Chẳng những được Chúa kể là công chính mà trong mối liên hệ với người khác, từ lời nói đến hành động đều bày tỏ sự công chính. Các lời miệng ta đều xứng hiệp sự công chính. Trong nó chẳng có điều cho cong vạy hoặc gian tà. (Châm Ngôn 8:8)
Người tìm cầu sự nhân từ của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ lòng nhân từ trong cuộc sống đời thường, từ những việc rất đơn giản. Thí dụ như kiếm sống trong thiên nhiên. Nếu gặp một tổ chim trên cây hay dưới đất, có chim mẹ đang ấp con hoặc ấp trứng, không được bắt cả mẹ lẫn con (Phục Truyền 22:6-7) cho đến mối liên hệ với người xung quanh. Ai khinh bỉ người lân cận mắc tội với Chân Thần. Ai thương xót người khốn khổ được Ngài ban nhiều phước. (Châm Ngôn 14:21)
Ông Phi-e-rơ muốn “tìm cầu” sự nhân từ khi hỏi Chúa Giê-xu: “Thưa Thầy, khi anh em tôi phạm lỗi với tôi, tôi phải tha thứ cho người ấy đến bao nhiêu lần? Đến bảy lần, phải không?” Chúa dạy rằng người “tìm cầu” sự nhân từ phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy.” (Ma-thi-ơ 18:21-22)
-“Tìm được” ba điều: sự sống, sự công bình và tôn trọng. Đây là kết quả của cuộc đời tìm cầu sự công chính và sự nhân từ. Người sống công chính phải chịu bắt bớ, sống nhân từ phải hy sinh. Tưởng chừng mất mát, thiệt thòi, nhưng Chúa phán: “Ai vì ta mất tính mạng mình thì sẽ tìm lại được.” (Ma-thi-ơ 16:25b) Người đầy tớ không chịu tha thứ vừa không được tôn trọng vừa bị kết án (Ma-thi-ơ 18:32). Trái lại người Sa-ma-ri nhân từ được Chúa Giê-xu nhắc đến với tất cả sự tôn trọng (Lu-ca 10:30-37).

Comments are closed.