Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 3. KHÔN NGOAN HƠN SỨC MẠNH

21 22 Người khôn ngoan tấn công thành trì kẻ mạnh,
Triệt hạ pháo đài phòng thủ đối phương. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập đến “người khôn ngoan” và “dõng sĩ” (kẻ mạnh). Cả hai đều chiến đấu, nhưng cách thức chiến đấu khác nhau và trái ngược nhau. Trong khi dõng sĩ cậy sức mạnh của mình thì người khôn ngoan dựa vào sự hiểu biết. Cậy sức mạnh dễ trở thành kiêu ngạo, còn dựa vào sự khôn ngoan dễ trở nên khiêm nhường. Vua Bên-sát-sa cậy sức mạnh của mình, tưởng rằng mình an toàn trong Ba-by-lôn. Vua lại kiêu căng ngạo mạn, chống nghịch Chúa trên trời. Trong một đêm, vua mất tất cả. Nhà Truyền Đạo viết: Một người khôn hơn cả mười tướng giữ thành. (Truyền Đạo 7:19)
Trong thế giới điên dại, con người ưa thích vui chơi hơn là kính thờ Đức Chúa Trời. Vì thế họ đề cao và tôn vinh người có sức mạnh và xem thường, chế giễu người khôn ngoan. Nhà Truyền Đạo viết: Tôi nghiệm ra rằng sự khôn ngoan thắng hơn sức mạnh, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo lại bị coi rẻ, và lời của người khôn không được ai quý chuộng. Tuy nhiên, lời nói êm dịu của người khôn còn hơn tiếng gào thét của tướng chỉ huy một đám khờ. Sự khôn ngoan thắng hơn khí giới. Truyền Đạo 9:16-18) Mặc dù sự khôn ngoan bị xem thường, lời lẽ khôn ngoan không được quý chuộng, thậm chí người khôn ngoan chìm vào quên lãng thì sự thật vẫn là sự khôn ngoan tốt hơn sức mạnh. Con người ỷ vào sức mạnh như Ba-by-lôn, nhưng đến một lúc các chiến sĩ hùng mạnh của Ba-by-lôn phải buông khí giới, rút vào trốn trong chiến luỹ; khả năng chiến đấu không còn nữa, bây giờ họ yếu ớt như đàn bà. (Giê-rê-mi 51:30)
Trong đời sống thuộc linh, người Cơ Đốc khôn ngoan triệt hạ được những chiến luỹ kiên cố không phải bằng vũ khí bom đạn nhưng bằng sức mạnh của sự khôn ngoan thiên thượng. Đó là sức mạnh của đức tin, sức mạnh của sự cầu nguyện và sức mạnh của lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô chia sẻ: “Chúng tôi dù sống trong thế gian, nhưng không đấu tranh theo lối người đời. Khí giới chiến đấu của chúng tôi không do loài người chế tạo, nhưng là vũ khí vô địch của Đức Chúa Trời để san bằng mọi chiến luỹ kiên cố. (II Cô-rinh-tô 10:3-4) Sức mạnh của loài người làm sao bằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời?!!?

Comments are closed.