Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 3. KẺ NHẠO BÁNG

21 24 Kẻ nhạo báng vẫn là kiêu căng, xấc xược,
Thái độ lúc nào cũng hợm hĩnh khinh khi. (Bản Hiện Đại)
Sách Châm Ngôn đề cập nhiều hạng người: Kẻ ngu dại (1:7), tội nhân (1:10), dâm phụ (2:16; 5:3-6), người biếng nhác (6:6-11), phụ nữ đáng ghét (9:13), người thiếu trí hiểu (10:23),… Trong những người đó, kẻ nhạo báng là khó chịu hơn hết. Vì chúng ta có thể giúp đỡ những người khác để họ thay đổi, nhưng giúp đỡ kẻ nhạo báng là điều không dễ dàng.
Làm thế nào để nhận ra kẻ nhạo báng? Câu Châm Ngôn cho biết đặc điểm của kẻ nhạo báng là “kiêu căng, xấc xược”, “hợm hĩnh khinh khi”. Gặp người như thế hãy gọi là “kẻ nhạo báng” vì tánh của hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn. (I Sa-mu-ên 25:25)
Là người rất khó thay đổi, kẻ nhạo báng không đến gần người khôn vì sợ phải nghe lời quở trách. (Châm Ngôn 15:12) Xem ra xung quanh kẻ nhạo báng chỉ toàn người dại dột. Tất nhiên hắn không tha cho nhóm người này, nhưng cứ tha hồ chế nhạo, cho mình là khôn ngoan và chẳng bao giờ “đến gần” người khôn.
Vì “không đến gần người khôn” nên khi bị người khôn ngoan quở trách, kẻ nhạo báng chẳng những cảm thấy bị sỉ nhục mà còn thù ghét người quở trách hắn. Ai quở kẻ chế nhạo, bị nhục nhã… Đừng quở kẻ chế nhạo, nó sẽ ghét con. (Châm Ngôn 9:7a, 8a) Chúa Giê-xu dạy: “Đừng quăng cho chó vật thánh, đừng liệng ngọc trai của anh em cho heo, kẻo chúng giẫm đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé anh em.” (Ma-thi-ơ 7:6)
Là người kiêu căng, kẻ nhạo báng không bao giờ chịu hạ mình nghe lời khuyên dạy. Đứa nhạo báng bỏ lời khiển trách ngoài tai. (Châm Ngôn 13:1b) Kẻ nhạo báng quên rằng một người tự phụ cho mình là khôn còn tệ hại hơn một người đần độn. (Châm Ngôn 26:12) Là người xấc xược, kẻ nhạo báng chẳng có hy vọng. Kẻ nhạo báng kiếm khôn ngoan mà chẳng gặp. (Châm Ngôn 14:6)
Vì không thể khuyên, chẳng có thể dạy cho nên kẻ nhạo báng chỉ “hữu ích” cho người khác trong lúc bị trừng phạt. Trừng phạt kẻ nhạo báng kẻ chân chất sẽ học khôn. (Châm Ngôn 19:15)

Comments are closed.