Comments are off for this post

Ngày 31 tháng 3. MONG SAO CUỘC ĐỜI CÓ ĐỦ BỘ BỐN

22 1 Danh thơm tiếng tốt hơn giàu có,
Kẻ mến người yêu vượt bạc vàng. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập đến “danh tiếng”, “ơn nghĩa”, “tiền của”, “bạc vàng”. Tất cả điều trên đều tốt lành và có giá trị. “Danh tiếng” và “ơn nghĩa” thuộc về tinh thần, còn “tiền của” và “bạc vàng” thuộc về vật chất. Không nhất thiết bốn điều này sẽ loại trừ, tức là có điều này phải mất điều kia. Nhiều người giàu có về phương diện của cải vật chất cũng có danh thơm tiếng tốt và đầy ơn nghĩa. Tuy nhiên chẳng phải mọi người đều hưởng được bốn điều trên. Người lắm tiền nhiều của có thể đánh mất đạo đức, vàng bạc đầy nhà nhưng chẳng thấy ơn nghĩa yêu thương vì chạy theo vật chất, coi vật chất quan trọng hơn đạo đức. Ngược lại, có người từ chối tiền của bạc vàng để giữ danh thơm tiếng tốt. Chấp nhận sống trong cảnh nghèo mà còn ơn còn nghĩa thay vì giàu sang mà bạc bẽo vô tình vì coi trọng và bảo vệ giá trị đạo đức, sống tình nghĩa thuỷ chung.
Nếu được chọn như vua Sa-lô-môn, chúng ta không nên chọn “tiền của nhiều”, không chọn “bạc và vàng” nhưng chọn “danh tiếng tốt” và “ơn nghĩa”. Vì nhiều tiền lắm của không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc của con người. Tiền của nhiều không đem đến sự khôn ngoan trái lại có thể khiến con người trở nên dại dột. Có nhiều tiền của chưa hẳn có danh tiếng tốt.
Tiêu chuẩn nào khi chọn người làm việc, bạn bè, bạn đời? “Tiền tỷ” hay “tiếng tốt”? “Tiền của nhiều” hay “tính cách tốt”? Có bạc vàng mà bạc tình thì còn ý nghĩa gì? Sứ đồ Phao-lô chọn thanh niên Ti-mô-thê vì anh em ở Lít-trơ và Y-cô-ni đều làm chứng tốt về cậu. (Công Vụ 16:2) Thật không sai chút nào, về sau khi viết thư cho tín hữu ở Phi-líp, sứ đồ Phao-lô tâm sự: “Tôi chỉ có Ti-mô-thê là người ý hợp tâm đầu và thật lòng chăm sóc anh em… Chính anh em cũng biết phẩm cách của Ti-mô-thê khi anh ấy hợp tác chặt chẽ với tôi – như con với cha – để xúc tiến công việc truyền bá Phúc Âm.” (Phi-líp 3:20, 22)
Nếu chọn “danh tiếng tốt” và “ơn nghĩa” thì cần sống theo lời khuyên sau đây: “Sau hết, xin anh em nghiền ngẫm những điều chân thật, cao thượng, công bằng, trong sạch, đáng yêu chuộng và đáng khen ngợi. Hãy suy nghiệm những công việc nhân đức. Hãy tập trung tâm trí vào những điều làm cho anh em nức lòng ca tụng Chúa.” (Phi-líp 4:8)

Comments are closed.