Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 3. NGƯỜI CẦN MẪN, KẺ DẠI KHỜ

21 5 5 Trù liệu chu đáo, no nê thịnh vượng;
Bất cẩn vội vàng, nghèo đói đương nhiên. (Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn thường đề cập đến hai loại người trái ngược nhau, đó là người siêng năng và kẻ biếng nhác. Người siêng năng sẽ no đủ, còn kẻ biếng nhác sẽ thiếu thốn. Câu Châm Ngôn này cũng đề cập đến hai kết quả dư dật và thiếu thốn của hai loại người khác nhau:
Vế thứ nhất của câu Châm Ngôn đề cập đến “người cần mẫn”. Người này biến “các ý tưởng” thành “sự dư dật”. Muốn “các ý tưởng” trở thành “sự dư dật’ cần có một quá trình. Cần có chương trình, kế hoạch cho mơ ước của bạn. Cần nỗ lực (sự cần mẫn) để biến các ý tưởng thành sự thật. Cần có thời gian để từng bước công việc đơm hoa kết quả.
Nông dân siêng năng cần mẫn cày sâu cuốc bẩm không chỉ vận dụng sức lực mà còn dùng trí lực, tâm lực. Ai cày sâu cuốc bẩm thu hoạch nhiều hoa lợi. (Châm Ngôn 12:11)Người siêng năng không thu hoạch hoa lợi ngay khi cày sâu nhưng chờ đợi đến mùa gặt hái.
Vế thứ nhì của câu Châm Ngôn đề cập đến “những kẻ dại khờ”. Thay vì “dẫn đến sự dư dật” thì họ “chạy đến sự thiếu thốn”. “Kẻ dại khờ” không nhất thiết là kẻ không chịu làm việc. Có thể là người làm việc nhưng hấp tấp: người hăng say mà vô ý thức, cũng hỏng việc như người quá vội vàng. (Châm Ngôn 19:2) Hấp tấp vội vàng thì khó mà cày sâu cuốc bẩm. “Kẻ dại khờ” có thể là kẻ có ước muốn làm giàu cho nhanh, muốn có “gia tài hưởng hấp tấp” (Châm Ngôn 20:21), hoặc muốn no đủ, thịnh vượng mà không đổ mồ hôi nước mắt. Họ là người bỏ ngoài tai lời khuyên: Của phi nghĩa là của phù vân. Tiền mồ hôi nước mắt mới còn bền lâu. (Châm Ngôn 13:11)
“Kẻ dại khờ” chỉ lo tìm con đường dễ đi, dể đạt đến ước muốn. Câu Châm Ngôn cảnh báo, chọn con đường dễ dàng, con đường rộng rãi là xa lộ không dành để “đi” mà “chạy” rất nhanh đến sự thiếu thốn.
Bạn bỏ ra bao nhiêu thời gian, công sức để có kế hoạch và công việc cụ thể cho đời sống thuộc linh của mình và của người khác? Hay là bạn đang vội vàng hấp tấp với công thức “30 ngày thành lực sĩ thuộc linh”?

Comments are closed.