Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 3. UỐNG GIAN ÁC NHƯ NƯỚC LÃ!

21 10 Kẻ dữ chuyên làm ác,
Dù láng giềng nó chẳng nể kiêng. (Bản Hiện Đại)
Vế đầu của câu Châm Ngôn mô tả nội tâm của kẻ dữ. Chẳng có điều tốt lành nào trong tâm trí của kẻ dữ. Những mối quan tâm, suy nghĩ, ước muốn đều chỉ là ác. Thi Thiên 36:1-2 nêu ra bốn điều khiến cho “lòng kẻ dữ ao ước điều ác”:
Mầm tội lỗi đầy lòng kẻ dữ,
Kính sợ Chúa nó chẳng quan tâm,
Nó chỉ lo tâng bốc bản thân,
Không nhận tội, không lìa khỏi tội.
-Đối với tội lỗi. Kẻ dữ để cho mầm mống tội lỗi phát triển đầy dẫy trong nội tâm. Lòng đầy gian tà, mưu toan điều ác (Châm Ngôn 6:14), kẻ dữ không mong ước được giải thoát khỏi tội lỗi. Cho nên khi chưa làm ác, chúng nào chịu ngủ (Châm Ngôn 4:16a).
-Đối với Đức Chúa Trời. Kẻ dữ không quan tâm đến đời sống tâm linh, không kính sợ Chúa, không có mối liên hệ tốt đẹp với Chúa. Vì vậy, mặc dù Chúa khoan nhân với người gian ác nhưng họ chẳng học hỏi sự công chính. Sống giữa đất người ngay, họ vẫn giảo quyệt, gian ngoa, không chịu lưu ý đến uy nghiêm của Đấng Hằng Hữu. (Ê-sai 26:10)
-Đối với chính mình. Kẻ dữ chỉ quan tâm đến chính mình. Ích kỷ, kiêu hãnh là hai đặc điểm của kẻ dữ.
-Đối với lương tâm. Khi lời Chúa cảnh báo, khi có người dạy dỗ, kẻ dữ không chịu ăn năn, không muốn thay đổi. Người “không nhận tội, không lìa bỏ tội” sẽ tiếp tục chìm đắm trong tội lỗi.
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn mô tả mối liên hệ của kẻ dữ với người lân cận. Kẻ dữ không bao giờ áp dụng Luật Vàng. Vậy mọi điều anh em muốn người khác làm cho mình, hãy làm cho người như vậy. (Ma-thi-ơ 7:12)
Chẳng có lòng thương xót nơi kẻ dữ. Vì chỉ ao ước điều ác và chuyên làm ác cho nên kẻ dữ không hề phân biệt đối tượng, không kiêng nể bất cứ ai khi làm điều ác. Tất cả mọi người đều ở trong tầm ngắm của kẻ dữ.
Từ nội tâm đến bên ngoài của kẻ dữ chỉ là tội lỗi, đó là hậu quả tất yếu:
Con người ô uế cả tâm thân,
Uống gian ác mình như nước lã. (Gióp 15:16)

Comments are closed.