Comments are off for this post

Tình Yêu Thập Tự

Người đã đến mang Tình Yêu Thập Giá
Phó thân mình làm giá cứu chuộc con
Tuôn dòng huyết để lập giao ước mới
Đưa thế nhân về lại cõi đời đời

Người đã đến mang Tình Yêu Thập Tự
Nối nhân gian ra khỏi bến đời mê
Nối con người giao hoà cùng Thượng Đế
Bắc nhịp cầu cho con có nẻo về

Người đã đến mang Tình Yêu Tận Hiến
Vào nhân gian để làm cuộc vuông tròn
Vì Tình Yêu Người sinh ra để chết
Thân nát tan cho mầm sống vươn lên

Người đã đến mang tấm lòng tận tuỵ
Của Lương Y, người Giảng đạo, kẻ Chăn bầy
Gieo hy vọng nơi tấm lòng tan vỡ
Đem niềm tin đến cảnh khổ đau đời

Người đã đến để thi hành án phạt
Chiụ chết thay cho trọn luật Công Bình
Đức Thánh Khiết không thứ dung tội lỗi
Vì Tình Yêu, Con Một chiụ hy sinh

Người đã đến phá xích xiềng sự chết
Để mở ra Hy Vọng với Niềm Tin
Đỉnh đau thương đã nhận rồi chén đắng
Trái đầu mùa sống lại với quang vinh

Người đã đến đem món quà Ân Điển
Điạ vị con được đánh đổi phục hồi
Đường Chân Lý dẫn về Ơn Cứu Rỗi
Trong huyết Cha hồn mới được nguyên trinh

Mùa Thương Khó ta cùng nhau tưởng niệm
Tiệc Chia Ly lập lại để nhớ Người
Máu thịt đó đã nhận phần trong Chúa
Ta còn Người một món nợ Thương Yêu

Vương Hồng-Ngọc

Comments are closed.