Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 5. TRÁNH THÓI THAM TIỀN

23
4 Đừng nhọc công khổ trí làm giàu. (Bản Hiện Đại)
Bạn nhắm đến mục tiêu nào trong cuộc sống? Nếu bạn cho rằng phải trở nên giàu có mới là người Cơ Đốc thành công, rồi bạn xem đó là mục tiêu của cuộc đời thì có thể bạn đang theo chủ trương “Phúc Âm thịnh vượng”: tin Chúa phải trở nên giàu có. Thật ra, nếu Đức Chúa Trời không muốn bạn trở nên giàu có, bạn vẫn là người Cơ Đốc thành công. Vì thành công đích thực không phải do trở nên giàu có mà là có “niềm tin kính và lòng mãn nguyện” (I Ti-mô-thê 6:6) hay không.
Vật vã, nhọc công khổ trí làm giàu được gọi là “khôn ngoan”, nhưng đó là “khôn ngoan riêng” của con người. Đây là điều người khôn ngoan thật phải tránh. Đừng khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu, xa lánh điều ác (Châm Ngôn 3:7)
Vật vã, nhọc công khổ trí làm giàu là tham tiền. Người tham tiền của chẳng bao giờ thoả mãn. Hạng người này cũng điên rồ, vô nghĩa nốt. (Truyền Đạo 5:10) Vì ham giàu mà rơi vào cám dỗ, bị lôi cuốn, bị nhận chìm và bị diệt vong. Người ham làm giàu thường mắc vào những cám dỗ và cạm bẫy, bị lôi cuốn vào những ‘lòng chảo’ tham dục dại dột và tai hại, bị nhận chìm xuống đáy ‘biển’ hư hoại và diệt vong. (I Ti-mô-thê 6:9)
Vật vã, nhọc công khổ trí làm giàu có thể trở thành nguyên nhân của những tội lỗi trong đời sống, phá huỷ niềm tin và sự bình an. Vì lòng ham mê tiền bạc là căn nguyên của mọi tội ác. Có người tham tiền mà mất đức tin, chịu bao nhiêu phiền muộn, khổ đau. (I Ti-mô-thê 6:10) Nếu giàu có là mục tiêu của bạn, tấm lòng của bạn sẽ không còn hướng về Đức Chúa Trời và thiên đàng nữa. Chúa Giê-xu khẳng định: “Vì hễ của cải anh em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:21) Người tham tiền bạc chắc chắn sẽ loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời.
Vật vã, nhọc công khổ trí làm giàu có thể chẳng bao giờ hưởng hạnh phúc thật. Có một người đã đến với Chúa Giê-xu, xin Chúa làm luật sư giúp người ấy hưởng gia tài. Chúa Giê-xu đã từ chối và dạy rằng: “Hãy đề phòng, tránh tất cả các thói tham lam, vì ý nghĩa của cuộc đời không phát xuất từ của cải dư dật.” (Lu-ca 12:13-15)
Sứ đồ phao-lô khuyên: “Hãy tập trung tâm trí vào việc thiên thượng, đừng chăm vào việc trần gian.” (Cô-lô-se 3:2)

Comments are closed.