Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 4. BIẾNG – BIỆN – BỊA

22 13 Kẻ lười nói: Nếu đi làm,
Biết đâu sư tử vồ ta dọc đường. (Bản Hiện Đại)
Vì sao kẻ biếng nhác không chịu làm việc (Châm Ngôn 21:25) dù chỉ làm những việc đơn giản nhất là chăm lo chính mình (Châm Ngôn 19:24)? Câu Châm Ngôn này là một trong số những ‘châm ngôn’ “kẻ biếng nhác nói”.
-Hỏi: Vì sao không lo làm việc, sao chỉ ăn no lại nằm? Lần thứ nhất kẻ biếng nhác trả lời: “Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút.” (Châm Ngôn 6:10) Hậu quả của việc “ngủ một chút”, “khoanh tay một chút” là nghèo nàn và thiếu thốn ập đến. (Châm Ngôn 24:33-34)
-Hỏi: Vì sao nghèo và thiếu thốn mà vẫn làm biếng, vẫn chỉ ăn với ngủ? Lần thứ nhì, kẻ biếng nhác trả lời: “Có con sư tử ở ngoài đó”. Thật tệ quá mức! Trước tiên là biện hộ, kế tiếp là bịa chuyện.
Khi không tìm được lý do để biện hộ thì bịa ra chuyện rất ngớ ngẩn để không đi làm việc. Khi biện hộ thì nói: “Chỉ ngủ một chút thôi”, còn bịa chuyện thì nại ra hoàn cảnh không cho phép: “Ngoài kia có con sư tử!” Thật ra ngoài kia chẳng có con sư tử nào cả. Nếu có thì chỉ là con mèo mà thôi! Còn con sư tử chỉ có trong trí tưởng tượng của kẻ biếng nhác!
Kẻ biếng nhác nói: “Tôi sẽ bị giết tại giữa đường”. Thật ra con sư tử do kẻ biếng nhác bịa ra không thể giết anh ta. Thế nhưng anh ta vẫn “bị giết” khi lăn trở trên giường mình (Châm Ngôn 26:14). Mười người trong số mười hai thám tử đi do thám Đất Hứa chết vì “con sư tử” do họ nghĩ ra. Khi đi do thám Đất Hứa, mười hai thám tử nhìn thấy như nhau đất đai, cây trái, con người, thành quách, nhưng khi trở về mười thám tử nhìn thấy mình khác với hai thám tử Giô-suê và Ca-lép. Mười thám tử kia nói: “Chúng tôi thấy các con cháu A-nác, bọn người khổng lồ ho to lớn đến độ chúng tôi cảm thấy mình bé nhỏ như những con cào cào khi đứng trước mặt họ.” (Dân Số Ký 13:33) Họ thấy kẻ thù là người khổng lồ và thấy mình là con cào cào. Và đó là cái cớ để không đi chiếm xứ và trở về Ai-cập. Chính thái độ vô tín khiến cho họ xúi giục dân I-sơ-ra-ên phản loạn với Chúa và bị chết.
Có con sư tử nào trong cuộc sống của bạn không? Con sư tử đó đang ở đâu?

Comments are closed.