Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 4. KHÓ GIÀU CÓ, DỄ NGHÈO KHÓ

22 16 Làm giàu bằng cách bóc lột người nghèo hay bằng hối lộ,
Đều đưa đến túng thiếu cơ hàn. (Bản Hiện Đại)
Trong xã hội luôn luôn có người giàu, kẻ nghèo. Ta phải đối xử với họ như thế nào cho phải lẽ? Đặc biệt người giàu nên đối xử với người nghèo như thế nào?
-Hà hiếp kẻ nghèo. Thay vì có mắt từ thiện để được phước, thay vì ban bánh mình cho kẻ nghèo khó (Châm Ngôn 22:9), có những người lại hà hiếp, bóc lột người nghèo để xây dựng sự giàu có cho mình. Giới chủ nhân bóc lột người làm công, giới quan quyền hà hiếp dân nghèo quên rằng kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hoá mình. Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài. (Châm Ngôn 14:31). Họ quên lời Chúa phán: “Khi kẻ nghèo bị áp bức, và người đói khổ rên la, ta sẽ đưa tay ra giải cứu, bảo đảm an toàn như sở ước.” (Thi Thiên 14:5)
Ông Sô-pha bàn về số phận của những người làm giàu cách gian ác: Nó nuốt của cải vào rồi phải mửa ra. Của phi nghĩa Chúa không cho tiêu hoá… Vì nó chà nát và bỏ mặc người nghèo khổ, cướp đoạt nhà cửa nó không xây… Đang dư dật, nó bổng ra túng ngặt. Tai hoạ dập dồn đổ xuống liên miên… (Gióp 20:15, 19, 22).
-“Cho kẻ giàu”. Tức là đút lót, hối lộ, xin ân huệ của người giàu. Người giàu ở đây là “giàu cai trị nghèo” (Châm Ngôn 22:7a). Ai “cho kẻ giàu” là người tham lam, dùng của cải vật chất để xin ân huệ mà không quan tâm đến sự công chính. Ai “cho kẻ giàu” là người không sống theo sự thật, sẵn sàng dùng của hối lộ để đổi trắng thay đen. Việc hối lộ đã tạo nên áp bức và bất công giữa người ỷ vào tiền bạc với người nghèo. Ai “cho kẻ giàu” là kẻ tham lợi đem rối rắm vào nhà. (Châm Ngôn 15:27a) Ai “cho kẻ giàu” là người quên rằng Chúa không hài lòng tội lỗi. Người ác làm sao sống với Ngài? Chúa khinh ghét mọi người bất công, tiêu diệt bọn điêu ngoa dối trá, gớm ghê phường hiếu sát, gạt lường. (Thi Thiên 5:4-6) Vua Đa-vít cho biết:
Chúa Hằng Hữu thử rèn người công chính,
Ngài gớm ghê phường gian ác, bạo tàn,
Giáng trên họ mưa lửa với lưu hoàng,
Thiêu đốt họ trong cơn gió thoảng. (Thi Thiên 11:5-6)

Comments are closed.