Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 4. TIẾP NHẬN RỒI TRUYỀN LẠI

22 18 Con sẽ vui thích khi giữ nó trong lòng,
Tập trung nó nơi môi. (Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 22:18 mô tả bước thứ hai của người khiêm nhường lắng nghe lời khôn ngoan. Nếu lời khôn ngoan ở trong lòng và ở trên môi miệng thì đời sống sẽ tốt đẹp và vui mừng.
-Lời khôn ngoan trong lòng. Tiếp nhận lời khôn ngoan.
Gìn giữ lời khôn ngoan trong lòng là tiếp nhận và thụ hưởng lời khôn ngoan. Lời Chúa nâng đỡ con, nuôi dưỡng linh hồn đói khát của con, đem lại niềm vui mừng, hoan lạc cho tấm lòng sầu thảm. (Giê-rê-mi 15:16) Lời Chúa ngọt ngào trong miệng con. Ngọt hơn cả mật ong hảo hạng. (Thi Thiên 119:103)
Gìn giữ lời khôn ngoan trong lòng tức là không coi thường nhưng yêu thích lời khôn ngoan. Nhờ có thái độ tích cực đối với lời khôn ngoan mà lời khôn ngoan tác động vào nội tâm làm cho lòng con cảm kích hân hoan (Thi Thiên 119:11b). Trong niềm vui đối với lời khôn ngoan chẳng những yêu thích, thưởng thức mà còn xem lời khôn ngoan là quan trọng nhất, giá trị nhất. Quý hơn được bạc, hữu ích hơn được vàng mười, quý hơn hồng ngọc, không bảo vật nào sánh kịp. (Châm Ngôn 3:14-15)
Gìn giữ lời khôn ngoan trong lòng không bỏ ngoài tai, không quên, nhưng lưu giữ, ghi lòng tạc dạ, sở hữu sự khôn ngoan trong nội tâm. Người gìn giữ lời khôn ngoan biết rằng khi khôn ngoan vào lòng, tri thức thoả mãn tâm hồn. (Châm Ngôn 2:10)
–Lời khôn ngoan trên môi miệng. Truyền rao lời khôn ngoan. Người tiếp nhận lời khôn ngoan cũng là người biết truyền rao sự khôn ngoan. Môi người khôn truyền rao tri thức (Châm Ngôn 15:7a) Người được nuôi dưỡng bằng sự khôn ngoan sẽ trở thành người đi nuôi dưỡng người khác. Môi người công chính nuôi dưỡng nhiều người. (Châm Ngôn 10:21a) Sứ đồ Phao-lô đã khuyên ông Ti-mô-thê: “Hãy công bố Đạo Chúa, hết sức cố gắng dù gặp thời hay không, hãy sửa trị, quở trách, khích lệ, dạy dỗ với tất cả lòng nhẫn nại.” (II Ti-mô-thê 4:2)
Người giữ gìn lời khôn ngoan cho mình, giúp đỡ người khác bằng lời khôn ngoan đúng là “sự khôn ngoan đã vào trong lòng con và linh hồn con đã lấy sự hiểu biết làm vui thích” (Châm Ngôn 2:10)

Comments are closed.