Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 4. MỒI NGON CHO MA QUỶ

22 24 Thấy ai giận con đừng phụ hoạ,
Thấy người nổi nóng con đừng tiếp tay. (Bản Hiện Đại)
Sách Châm Ngôn nhận xét rằng: “Người khôn ngoan kìm hãm cơn giận dữ.” (Châm Ngôn 19:11a) Mặc dù có lời khuyên: Đừng vội giận, chỉ kẻ dại mới hay giận. (Truyền Đạo 7:9)nhưng nhiều người vẫn hay giận.
Câu Châm Ngôn sắp “người hay giận” chung với “kẻ cường bạo”. “Người hay giận” tương tự như “người đàn bà hay sinh sự” (Châm Ngôn 21:9b). Tánh “hay giận” ở trong máu huyết người đó. Nếu người đó không giận thì mới là chuyện lạ.
Trước sau gì “người hay giận” cũng trở thành “kẻ cường bạo”, còn “kẻ cường bạo” luôn luôn “hay giận”. Nhiều lần Châm Ngôn mô tả sự nóng giận và sự điên cuồng đi đôi với nhau. Người nóng tính hành động điên rồ. (Châm Ngôn 14:17a) Kẻ nhạy giận lộ bản chất điên cuồng. (Châm Ngôn 14:29b) Kẻ nhạy giận thường gây xung đột. (Châm Ngôn 15:18a) Người nóng tính sẽ mang hậu hoạ (Châm Ngôn 19:19a)
Câu Châm Ngôn khuyên “chớ làm bạn”, “đừng giao tế” với họ. Chẳng ai muốn giao thiệp, làm bạn, hoặc làm ăn buôn bán… với “người hay giận” và “kẻ cường bạo”. Tuy nhiên trong thực tế nhiều người lại muốn kết bạn và nhờ vả họ để đạt được điều mình muốn. Cũng không thiếu gì người lập gia đình với người “hay sinh sự” là người rất dễ nóng giận để rồi thở dài than vắn rằng: “Thà ở nơi góc mái nhà, còn hơn ở chung nhà với đàn bà hay sinh sự.” (Châm Ngôn 21:9)
Câu Châm Ngôn khuyên “chớ làm bạn”, “đừng giao tế” với “người hay giận”, với “kẻ cường bạo” cũng hàm ý hãy làm bạn, hãy giao thiệp với những người yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hoà nhã, tự chủ. (Ga-la-ti 5:22)
Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta: “Lúc nóng giận, đừng để cơn giận đưa anh em đến chỗ phạm tội. Đừng giận cho đến chiều tối. Đừng tạo cơ hội cho ác quỷ tiến công.” (Ê-phê-sô 4:26-27) Cũng cần luôn luôn nhớ ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm người nào nó có thể nuốt được. (I Phi-e-rơ 5:8b)

Comments are closed.