Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 4. TRÁNH XA CẠM BẪY

22 25 Để con khỏi học tính nóng nảy
Làm hại cho linh hồn con. (Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 22:24 có lời khuyên: “Chớ làm bạn với người hay giận; chớ giao tế cùng kẻ cường bạo.” Châm Ngôn 22:25 cho biết tánh xấu là tâm tánh tội lỗi luôn luôn lây nhiễm. Một trong những cách lây nhiễm đó là qua con đường bạn bè và giao tiếp.
1. Người khôn ngoan, sống kính sợ Chúa, không làm bạn, không giao thiệp với người hay giận và kẻ cường bạo vì e rằng sẽ bắt chước, “tập theo đường lối” của họ.
Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo: “Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư tánh nết tốt.” (I Cô-rinh-tô 15:33) Người cha trong Châm Ngôn chương 1 dạy con mình rằng: “Con ơi, khi kẻ tội lỗi quyến rũ, con đừng nghe theo.” (Châm Ngôn 1:10) Khi bị mê hoặc, khi giao thiệp với người xấu, tánh nết tốt sẽ dần dần biến mất, thay vào đó là tánh nết xấu. Nguyên tắc gần mực thì đen, gần đèn thì sáng rất thích hợp trong trường hợp này. Giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan. Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. (Châm Ngôn 13:20)
Người không làm bạn, không giao thiệp với người hay giận và kẻ cường bạo là người có phước.
Phước cho người không theo mưu kẻ dữ,
Không dự vào việc ác của tội nhân,
Phường phỉ báng, không bạn bè, giao thân. (Thi Thiên 1:1)
Người không làm bạn, không giao thiệp với người hay giận và kẻ cường bạo là người kết bạn với người phục vụ Chúa, những ai vâng giữ luật Thánh Kinh. (Thi Thiên 119:63)
2. Người khôn ngoan, sống kính sợ Chúa, không làm bạn, không giao thiệp với người hay giận và kẻ cường bạo vì e rằng linh hồn bị cạm bẫy hãm hại.
Khi lên ngôi, vua Sa-lô-môn kết thân với Pha-ra-ôn, cưới công chúa Ai-cập (I Các Vua 3:1). Đó là khởi đầu cho bài học cay đắng hơn cả sự chết (Truyền Đạo 7:26). Về sau vuacòn thương yêu nhiều cô gái ngoại quốc từ Mô-áp, Ê-đôm, Si-đôn và Hê-tít, mặc dù Chúa Hằng Hữu đã nghiêm cấm… Sự khôn ngoan và linh hồn của vua rơi vào cạm bẫy và bị huỷ hoại khi các bà quyến rũ vua thờ thần của họ, nhất là lúc Sa-lô-môn về già. Lòng vua không trung thành với Đức Chúa Trời như Đa-vít cha vua trước kia. (I Các Vua 11:1-8)

Comments are closed.