Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 4. LẤN LẪN LÉN LẤY

22
27 Chớ dời ranh giới cũ do tiền nhân thiết lập.
(Bản Hiện Đại)
Mộc giới cũ là những tảng đá lớn xác định ranh giới đất đai của một người ở thời chia Đất Hứa. Câu Châm Ngôn nhắc lại chuyện của tổ phụ dân I-sơ-ra-ên. Trước khi vào Đất Hứa, trước khi nhận phần đất Chúa ban cho, họ được dạy dỗ: Khi ai nấy đã nhận phần đất Chúa cho mình rồi, tuyệt đối không người nào được lấn đất bằng cách di chuyển mộc giới đã được trồng. (Phục Truyền 19:14) Luật này chẳng những được viết ra mà còn được công bố với sự đồng thuận của toàn dân I-sơ-ra-ên. Họ họp lại để lắng nghe và đồng tình với Mười Hai Lời Nguyền Rủa, trong đó có lời nguyền rủa liên quan đến việc dời mộc giới. Khi người trong chi phái Lê-vi lớn tiếng tuyên bố: “Ai dời trụ ranh giới để lấn đất láng giềng phải bị nguyền rủa.” Toàn dân I-sơ-ra-ên đáp: “A-men.” (Phục Truyền 27:17)
Người dời mộc giới là ai? Đó là kẻ gian dời mộc giới, cướp đoạt bầy súc vật. Trộm lừa của đám mồ côi, bắt bò của người goá bụa, rồi giữ lại làm của cầm. (Gióp 24:2-3) Việc dời mộc giới, trộm lừa, bắt bò diễn ra trong ban đêm. Kẻ gian dời những tảng đá để tăng diện tích đất đai của mình, cũng có nghĩa là lấn đất đai người lân cận. Kẻ gian đó có thể ở ngay bên cạnh nhà, hoặc có đất đai bên cạnh, cũng có thể là giới lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời lên án: “Các nhà lãnh đạo Giu-đa dời mộc giới để cướp đất, nên sẽ bị cơn phẫn nộ ta đổ xuống như mưa dào.” (Ô-sê 5:10)
“Chớ dời đi các mộc giới” khiến chúng ta nhớ đến luật bất di bất dịch trong cân đong đo đếm. Chúa đã ấn định các loại cân chính xác. Quả cân đúng Ngài đã để trong bao (Châm Ngôn 16:11) cho nên quả cân đúng làm Chúa hài lòng (Châm Ngôn 11:1b).
“Chớ dời đi các mộc giới” khiến chúng ta nhớ đến luật bất đi bất dịch của lời Chúa. Đó làchân lý bất đi bất dịch mà Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài một lần là đủ. (Giu-đe 1:3).Bổn phận của chúng ta là phải thận trọng thi hành mọi điều Chúa truyền dạy, không sai lệch. (Phục Truyền 5:32) Ông Mô-se nói với dân I-sơ-ra-ên: “Phải thận trọng tuân giữ các điều này đúng như tôi truyền lại, không được thêm bớt gì cả.” (Phục Truyền 12:32)
Sứ đồ Phao-lô đề cập đến những người “dời các mộc giới” của Đức Chúa Trời là ngườidạy giáo lý khác, không phù hợp với lời Chúa Cứu Thế Giê-xu và giáo huấn Phúc Âm… Họ coi Đạo Chúa như một phương tiện trục lợi.” (I Ti-mô-thê 6:3-5)

Comments are closed.