Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 4. SIÊNG NĂNG LÀ VINH QUANG

22
28 Người cần mẫn làm việcSẽ đứng trước các vua.
(Bản Hiện Đại)
Phải chăng bí quyết để thành công là siêng năng? Vì sao nhiều người siêng năng nhưng vẫn không thành công? Siêng năng đích thực là gì? Bao gồm những yếu tố nào? Người siêng năng trong công việc mà câu Châm Ngôn đề cập ở đây là người khôn ngoan. Cũng có nghĩa là người kính sợ Đức Chúa Trời, được Chúa ở cùng.
Ông Giô-sép được Chúa phù hộ trong mọi công việc, và là người siêng năng cho nên khi còn là nô lệ trong nhà tướng Phô-ti-pha, ông được làm quản gia (Xuất Ai-cập Ký 39:3-6), khi ở tù, trong ngục của hoàng triều ông quản lý cả lao xá (Xuất Ai-cập Ký 39:21-22). Rồi đến một ngày ông được đứng trước mặt Pha-ra-ôn và trở thành tể tướng (Xuất Ai-cập Ký 37-46) Siêng năng để đứng trước mặt vua là một quá trình lâu dài, bền bỉ, tin cậy sự tể trị của Đức Chúa Trời chớ không phải là chuyện đột xuất.
Ông Bết-sa-lê-ên được Đức Chúa Trời chỉ định làm thợ chính. Ngài ban cho ông đầy Thánh Linh, có tài năng, thông mình, kiến thức để dùng vàng, bạc, đồng làm ra các vật dụng tinh vi đẹp đẽ… Ông Ô-hô-li-áp cũng có tài dạy lại cho người khác kiến thức của mình như Bết-sa-lê-ên vậy. Hai ông sẽ cộng tác với những người khác là những người cũng được Chúa Hằng Hữu phú cho tài năng và sự thông minh để thực hiện công tác dựng Đền Tạm và chế tạo các dụng cụ như Chúa Hằng Hữu đã dạy bảo. (Xuất Ai-cập Ký 35:30-36:1) Đức Chúa Trời chỉ định, phú cho; ông Mô-se tổ chức; còn họ cần siêng năng, cần mẫn trong công việc.
Đức Chúa Trời ban cho thiếu niên Đa-vít năng khiếu gảy đàn. Nhưng nếu Đa-vít không siêng năng luyện tập thì làm sao có người giới thiệu cho vua Sau-lơ: “Tôi biết một cậu con của I-sai ở Bết-lê-hem chơi đàn rất hay. Cậu ấy rất dũng cảm, ăn nói cẩn trọng, hình dung lịch sự, và Chúa ở với cậu.” (I Sa-mu-ên 16:18) Nhờ siêng năng mà Đa-vít được đứng trước mặt vua. Từ khi ra mắt Sau-lơ, Đa-vít rất được Sau-lơ thương mến và trở thành người mang khí giới của Sau-lơ. (I Sa-mu-ên 16:21)

Comments are closed.