Comments are off for this post

Ngày 29 tháng 4. TRIỆT ĐỂ KHÔNG CHIỀU THEO BẢN NGÃ

23 2
Đừng ăn cho thoả lòng, nhưng phải đề phòng.
(Bản Hiện Đại)
Chẳng phải bữa ăn nào cũng tốt. Vì sao ăn? Ăn với ai? Ăn tại đâu? Ăn món gì?… là những câu hỏi giúp người khôn ngoan quyết định đúng đắn. Châm Ngôn 23:1 khuyên người khôn ngoan phải thận trọng với “người trên mình” (quan trưởng), phải biết người đó là ai, còn châm Ngôn 23:2 khuyên người khôn ngoan phải thận trọng với “người trong mình” (bản ngã, xác thịt).
“Nếu con có láu ăn”. Trong khung cảnh sang trọng, với những món ngon vật lạ, tánh tham ăn có thể quay trở lại. Tham lam, bao gồm tham ăn, là một trong những biểu hiện nếp sống cũ, nếp sống xác thịt. Sứ đồ Phao-lô viết cho những người được đổi mới, được Đức Chúa Trời chọn lựa và yêu thương (Cô-lô-se 3:10, 12) rằng: Anh em hãy tiêu diệt những thói quen trần tục như gian dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa và tham lam – tham lam là thờ hình tượng. (Cô-lô-se 3:5)
“Nếu con có láu ăn” là vừa bao hàm sự đòi hỏi của bản ngã, của xác thịt, vừa bao hàm sự hấp dẫn của món ăn có thể cám dỗ người khôn ngoan. Vua ấn định thực đơn và khẩu phần cho thanh niên Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria, “cho họ mỗi ngày được ăn cao lương mỹ vị vua ăn, được uống rượu ngon vua uống liên tiếp trong ba năm.” (Đa-ni-ên 1:5) Những món thiên hạ thèm muốn thì nhóm Tứ trụ lại từ chối. Đa-ni-ên đã quyết tâm không chịu để cho cao lương mỹ vị, rượu ngon nhà vua làm cho mình ô nhiễm. Đa-ni-ên khẩn khoản xin thái giám đừng cho mình ăn uống các thứ ấy để khỏi tự bôi bẩn tâm thần. (Đa-ni-ên 1:8-9)
“Hãy để con dao nơi họng con”. Tự đặt con dao nơi cuống họng ngụ ý về biện pháp nghiêm khắc đối với bản thân về việc ăn uống và nói năng. Người không chiều theo các ham muốn của xác thịt. (Rô-ma 13:14) mới “để con dao nơi họng” của mình.
Tự “để con dao nơi họng” cũng nói lên tính kỷ luật của bản thân về việc ăn uống và nói năng. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Tôi đối xử nghiêm khắc với bản thân, bắt nó phải khuất phục, nếu không, sau khi huấn luyện nhiều người, chính tôi sẽ bị loại bỏ.” (I Cô-rinh-tô 9:14)
Chúa Giê-xu còn dùng hình ảnh con dao để nói về biện pháp triệt để hơn: “Nếu tay hoặc chân anh cám dỗ anh phạm tội, hãy chặt và quăng đi. Vì tha cụt tay què chân mà anh được sống còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. (Ma-thi-ơ 18:8)

Comments are closed.