Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 4. KHÔNG LIÊN HỆ NỮA

22 10 Đuổi kẻ kiêu cường đi, xung đột sẽ dứt,
Cũng không còn những tiếng cãi cọ xấu xa. (Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn từng khuyên rằng: Đừng quở kẻ chế nhạo (Châm Ngôn 9:8), rồi cũng chỉ dẫn một biện pháp là trừng phạt kẻ nhạo báng (Châm Ngôn 19:25). Câu Châm Ngôn này đề nghị một biện pháp khác là “đuổi kẻ nhạo báng đi”.
Rất dễ cãi nhau với kẻ nhạo báng vì họ không bao giờ chịu nghe lời dạy dỗ, khuyên bảo. Chẳng những bỏ lời khiển trách ngoài tai (Châm Ngôn 13:1b) họ còn cự cãi với người dạy dỗ. Cho nên kẻ nhạo báng kiếm khôn ngoan mà chẳng gặp. (Châm Ngôn 14:6) Càng tìm kiếm khôn ngoan thì càng cãi trả một cách ngu ngốc. Biện pháp cuối cùng để tránh tranh cãi ồn ào vô ích, để không rơi vào trường hợp quăng cho chó vật thánh, liệng ngọc trai cho heo, câu Châm Ngôn đề nghị đuổi kẻ nhạo báng đi.
Hễ cộng đồng xuất hiện kẻ nhạo báng là có tranh cạnh, cãi cọ. Kẻ nhạo báng làm cho gia đình, hội thánh và cộng đồng rối loạn, mất bình an. Có thể coi người Pha-ri-si và thầy thông giáo là những kẻ nhạo báng. Trong thời Chúa Giê-xu, họ chuyên đặt những câu hỏi nhằm châm ngòi cho cuộc tranh luận. Họ gây sự với Chúa từ việc dùng bữa với người tội lỗi, đến việc kiêng ăn, từ việc bứt bông lúa trong ngày Sa-bát đến việc chữa bệnh trong ngày sa-bát, từ việc rửa tay trước khi ăn đến việc yêu cầu Chúa cho họ xem dấu lạ (Ma-thi-ơ 9:10-11, 14; 12:1-2, 9; 15:1-2; 16:1).
Kẻ nhạo báng luôn luôn chế nhạo và sỉ nhục người khác, nhất là người khiển trách họ. Ai quở kẻ chế nhạo, bị nhục nhã… Đừng quở kẻ chế nhạo, nó sẽ ghét con. (Châm Ngôn 9:7a, 8a) Việc sỉ nhục, bôi nhọ người dạy dỗ làm cho cộng đồng hiểu lầm và thắc mắc. Hơn nữa, cũng có thể làm cho người khác bắt chước kẻ nhạo báng. Cho nên tốt hơn hết là đuổi kẻ nhạo báng đi.
Câu chuyện A-ga và Ích-ma-en bị đuổi đi vì trêu chọc, nhạo cười I-sác là bài học cho chúng ta về phương diện thuộc linh. Ích-ma-ên, đứa con của xác thịt luôn luôn chế giễu, nhạo cười I-sác, đứa con sanh bởi Thánh Linh. Xưa kia kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn thể ấy. Kinh Thánh dạy gì? Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai nó. (Ga-la-ti 4:29-31) Chúng ta không phải là con của người nô lệ, nhưng con của người tự do, cho nên hãy đuổi kẻ nhạo báng ra khỏi đời sống tức là không liên hệ nữa, thì cãi lẫy, tranh cạnh và sỉ nhục sẽ chấm dứt.

Comments are closed.