Comments are off for this post

Thông Báo 17-4-2016

Chúa Nhật ngày mai, 17- 4- 2016, Hội Thánh sẽ nhóm lại vào 9:30 sáng, thay vì 11:00. Lý do là Mục sư Quản Nhiệm cần tĩnh dưỡng, và Mục sư Cộng Tác sẽ giảng thế MSQN trước khi đi giảng ở HT Công Đồng.
Sẽ không có Trường Chúa Nhật.

Comments are closed.