Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 5. NIỀM VUI LÂU DÀI

23
15 Lòng con khôn ngoan, dạ ta thơ thới
16 Lời con tri thức, lòng ta phơi phới. (Bản Hiện Đại)
Hai câu Châm Ngôn đề cập đến “lòng khôn ngoan” và “lời khôn ngoan”. Cả hai mô tả sự khôn ngoan từ trong nội tâm (lòng) biểu lộ ra bên ngoài (lời). Vì sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được (Châm Ngôn 3:14), sự khôn ngoan là điều cần nhất cho nên cha khuyên con: “Vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan.” (Châm Ngôn 4:7a)
Người cha dạy các con của mình rằng sự khôn ngoan đích thực bắt đầu từ đời sống kính sợ Đức Chúa Trời: “Hỡi các con, hãy đến nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Gia-vê.” (Thi Thiên 34:11)
“Lòng con khôn ngoan” tức là tâm linh con tôn thờ, kính sợ Chúa. Giữa con với Chúa có mối liên hệ tốt đẹp. “Miệng con nói những điều ngay thẳng” tức là lời ăn tiếng nói của con chẳng những làm Chúa hài lòng mà cũng làm mọi người vui lòng. Giữa con với người xung quanh có mối liên hệ tốt đẹp. Trong thực tế thì “lòng khôn ngoan” và “lời ngay thẳng” là cách “tin đạo” và “sống đạo”.
Khi con cái khôn ngoan thì cha mẹ rất vui mừng. Thử nghĩ xem ông Sết vui mừng ra sao khi ông Ê-nót bắt đầu cầu khẩn danh Đức Gia-vê (Sáng Thế Ký 4:26). Ông Lê-méc vui mừng và được yên ủi ra sao khi ông Nô-ê là người công chính và trọn vẹn, cùng đi với Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 5:28-29; 6:9). Trong tuổi già của mình, ông Gia-cốp vui mừng khi gặp lại ông Giô-sép, người con yêu dấu có niềm tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời, có sự khôn ngoan sáng suốt (Sáng Thế Ký 41:39). Bà An-ne vui mừng khi sinh Sa-mu-ên (I Sa-mu-ên 2). Bà vui mừng hơn nữa khi Sa-mu-ên càng lớn lên càng làm hài lòng Đức Chúa Trời và mọi người (I Sa-mu-ên 2:26).
Người cha thuộc linh cũng rất vui mừng khi có những đứa con thuộc linh yêu mến lẽ thật và làm theo lẽ thật. Sứ đồ Giăng tâm sự: “Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.” (III Giăng 4)
Sự tin đạo và sống đạo của bạn có làm cho cha bạn vui mừng không?

Comments are closed.