Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 5. CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ

23
18 Tương lai con sẽ trong sáng,
Hy vọng thành đạt là điều chắc chắn. (Bản Hiện Đại)
Còn một lý do để trong hiện tại lòng con không phân bì với “kẻ hung ác”, đó là niềm hy vọng về tương lai của con. Chắc chắn con có một tương lai phước hạnh vì chắc chắn có “sự thưởng thiện”. Dù không đề cập đến “kẻ hung ác” nhưng người khôn ngoan hiểu kết cục của “kẻ hung ác” sẽ ra sao. “Sự thưởng thiện” là điều xảy ra sau khi “kẻ hung ác” phải đền tội vì bị Đức Chúa Trời phán xét.
Người khôn ngoan hằng ngày sống kính sợ Đức Chúa Trời với niềm tin và hy vọng về tương lai. Đây là đời sống có giá trị trong đời này lẫn trong cõi đời đời. Thi Thiên 37:1-3 chép: Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Gia-vê, và làm điều lành; khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.
Khi ông A-sáp “gần mất niềm tin”, “suýt trượt ngã” vì ganh tị người kiêu ngạo; ông đau đớn, xót xa, than thân trách phận khi thấy bọn gian ác thành công. (Thi Thiên 73:2, 3, 14, 15) Nhưng khi ông đến với Đức Chúa Trời thì đời sống ông thay đổi. Cho đến giờ con đi vào Nơi Thánh, chợt hiểu ra chung cuộc của người ác. Chúa đặt họ đứng nơi trơn trợt, bỏ họ vào đáy vực hư vong (Thi Thiên 73:17, 18)
Ông A-sáp ăn năn, thấy mình dại dột như thú vật vô tri, óc tối tăm không hiểu biết Chúa. (Thi Thiên 73:22) Ông thưa với Chúa: “Trên trời, con không có ai ngoài Chúa. Dưới thế, chẳng ước mơ ai hơn Ngài.” (Thi Thiên 73:25) Hạnh phúc của ông là ở gần bên Chúa, nhờ Chúa làm nơi ẩn náu của mình. Nhưng con vẫn đến gần bên Chúa, để được Chúa phù trì bảo vệ. (Thi Thiên 73:28)
Người khôn ngoan không vì sự thịnh vượng của kẻ ác để tự huỷ hoại niềm tin của mình. Ngược lại luôn luôn sống kính sợ Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài hơn.
Bạn không nhìn cuộc đời với mục tiêu và giá trị tạm thời nhưng nhìn cuộc đời với mục tiêu và giá trị đích thực trong đời này lẫn trong đời sau, phải không?

Comments are closed.