Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 5. SỐNG THANH BẠCH LÀ KHÔN NGOAN

23
20 Đừng chơi với kẻ say mèm, mê ăn (Bản Hiện Đại)

Câu Châm Ngôn đề cập đến hai loại người: bợm rượu và kẻ láu ăn. Bàn về vấn đề “say xỉn”, sứ đồ Phao-lô nhận định với tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng: “Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế”. Đó là tình trạng của những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời. Rồi ông cảnh báo rằng: Chớ tự dối mình, những kẻ say sưa đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. (I Cô-rinh-tô 6:10) Ông muốn nhấn mạnh sự kiện những kẻ “say xỉn” là những người chưa được rửa sạch, chưa được nên thánh và chưa được xưng công chính (I Cô-rinh-tô 6:11).
Đối với tín hữu tại Ga-la-ti, sứ đồ Phao-lô cũng nêu vấn đề “say xỉn” lẫn vấn đề “mê nhậu nhẹt”. Theo ông say sưa, mê ăn uống là các việc làm của xác thịt. Rồi ông cảnh báo rằng: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:19-21). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy rằng người tin Chúa mà “say rượu, ăn uống quá độ” là làm theo ý muốn người ngoại đạo và không sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng quên rằng Kinh Thánh sắp người say sưa, mê ăn uống chung với kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp,…
Chúa Giê-xu cảnh báo về tình trạng con người trong ngày cuối cùng: “Anh em cũng hãy đề phòng, đừng bận tâm về việc ăn uống say sưa, mải lo việc đời này đến nỗi ngày ấy đến thình lình với anh em như bẫy sập.” (Lu-ca 21:34)
Sách Châm Ngôn đưa ra những nguyên tắc sống cho người khôn ngoan. Một trong những nguyên tắc để sống an toàn, không nổi giận, không hung hăng là: Chớ làm bạn với người hay giận. Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo. (Châm Ngôn 22:24) Muốn không bị mắc bẫy thì: Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau, hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ. (Châm Ngôn 22:20) Muốn không trở thành bợm rượu, không trở thành kẻ láu ăn thì: Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu hoặc với những kẻ láu ăn.
Khi không đồng bọn với những bợm rượu hoặc với những kẻ láu ăn, người khôn ngoan mới có thể bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. (Rô-ma 13:13) Vì bạn bè xấu làm hư tánh nết tốt. (I Cô-rinh-tô 15:33)

Comments are closed.