Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 5. TIẾT CHẾ LÀ KHÔN NGOAN

23
21 Vì tương lai họ khó khăn, cơ hàn.Còn người mê ngủ, rách tươm tơi bời.(Bản Hiện Đại)
Thi Thiên 104:15 có đề cập ba vật thực ra từ đất, đó là rượu nho, dầu và bánh.
Rượu nho, là vật khiến hứng chí loài người,
Dầu để dùng làm mặt mày sáng rỡ,
Bánh để thêm sức cho lòng loài người. (Thi Thiên 104:15)
Mật ngon ngọt, thơm tho nhưng ăn mật nhiều lấy làm chẳng tốt (Châm Ngôn 25:27a). Lạm dụng rượu nho, dầu và bánh cũng chẳng tốt cho con người. Người lạm dụng rượu, mê rượu trở thành bợm rượu, say rượu; người mê ăn trở thành kẻ láu ăn, tham ăn.
Dùng rượu quá độ khiến con người đánh mất tư cách. Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào (Châm Ngôn 20:1). Đây là hình ảnh của người dại dột, người bị rượu xui cho luông tuồng thì làm thế nào đầy dẫy Đức Thánh Linh được? (Ê-phê-sô 5:18) Về lâu về dài người dùng rượu quá độ trở thành nghiện rượu. Đây là một quá trình lâu dài và âm thầm mà người mê rượu không nhận ra.
Lạm dụng rượu, mê ăn uống chẳng những tác hại đến đời sống thuộc linh mà còn tác hại đến đời sống kinh tế, sức khoẻ và gia đình. Ai ham vui chơi ắt sẽ nghèo khó. Còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu. (Châm Ngôn 21:17)
Câu Châm Ngôn mô tả một người bợm rượu, láu ăn trở thành nghèo, ham ngủ và rách rưới. Rõ ràng việc nhậu nhẹt say xỉn không làm cho đời sống khôn ngoan hơn hoặc khá hơn, trái lại khiến cho đời sống tồi tệ hơn.
Muốn không trở thành người Cơ Đốc “nghèo”, “ham ngủ” và “rách rưới” cả về thuộc thể lẫn thuộc linh, bạn hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ganh ghét. Ngoài ra bạn cần bảo vệ nếp sống khôn ngoan của mình bằng quyết định không kết bạn với người nhậu nhẹt.
Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan;
Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. (Châm Ngôn 13:20)

Comments are closed.