Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 5. CHỈ MUA VÔ, KHÔNG BÁN RA

23
23 Phải mua chân lý, đừng bán nó đi,
Cũng đừng bán khôn ngoan, học thức, lương tri. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn giới thiệu bốn điều bạn cần mua liền. Đó là C-K-K-T: chân lý, sự khôn ngoan, sự khuyên dạy và sự thông sáng.
(1)Chân lý là sự thật. Chung quanh ta đầy dẫy những “chân lý giả”. Cần thận trọng khi “mua chân lý”. (2)Sự khôn ngoan là khả năng phân biệt và nhận biết đúng sai. Sự khôn ngoan trần gian khác với sự khôn ngoan thiên đàng. “Mua” nhầm sự khôn ngoan sẽ trở thành dại dột. (3)Sự khuyên dạy là sự hướng dẫn, dạy dỗ từ người khác. Nghe lời khuyên dạy của kẻ dại dột chẳng khác gì bị gạt khi mua hàng. Mù mà dẫn mù thì cả hai sẽ rơi xuống hố. (4)Sự thông sáng là sáng suốt hiểu biết và áp dụng chân lý. Vận dụng chân lý mà thiếu hiểu biết sẽ không có niềm vui và hạnh phúc.
“Mua” trong câu Châm Ngôn hàm ý gì? Có thể lâu nay phí tiền mua thức ăn không có chất dinh dưỡng, mua thực phẩm ăn độn cho no mà không bổ ích gì. Bây giờ hãy đến mua những thứ đang cần mà khỏi trả tiền. (Ê-sai 55:1-2)
“Mua” cũng bao hàm ý bỏ công khó nhọc tìm kiếm và trả giá cao để sở hữu. Điển hình là người tìm được của báu trong đám ruộng đã bán tất cả tài sản để mua đám ruộng ấy. Điển hình là thương gia tìm ngọc đẹp, khi tìm được một viên ngọc quý thì liền bán tất cả tài sản để mua viên ngọc ấy. (Ma-thi-ơ 13:44-46)
“Mua” là tìm kiếm, trả tiền để sở hữu điều cần nhất và quý nhất. Khôn ngoan là cần yếu. Hãy tìm cầu khôn ngoan. (Châm Ngôn 4:7a) Bông trái khôn ngoan quý hơn vàng, hoa lợi khôn ngoan hơn bạc vàng tinh ròng (Châm Ngôn 8:19). Cho nên thay vì theo đuổi sự giàu sang thì tìm kiếm sự khôn ngoan. Tìm được khôn ngoan còn quý hơn vàng. Thu thập tri thức còn hơn gom góp bạc. (Châm Ngôn 16:16)
Một khi đã “mua” bốn điều cần nhất, quý báu nhất thì đừng “bán” đi. Khôn ngoan là cây vĩnh sinh cho người nắm lấy, là hạnh phúc cho ai giữ chặt. (Châm Ngôn 3:18) Cho nên hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra. Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con. (Châm Ngôn 4:13) . “Không bán” tức là coi trọng, giữ gìn, không loại bỏ, không đánh đổi. Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã phản bội chân lý, bán rẻ chân lý, đánh đổi chân lý để lấy tiền tài vật chất trần gian nên cuộc đời kết thúc trong tang thương.

Comments are closed.