Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 5. THAM TIỀN THIỆT THÂN

23
5 Giàu có phù du hết rất mau,
Như phụng hoàng vỗ cánh tung trời bay xa. (Bản Hiện Đại)
Sách Châm Ngôn có nêu những điều người khôn ngoan không nên “liếc mắt vào”. (1)Châm Ngôn 6:25 cảnh báo đừng “liếc mắt vào” dâm phụ: Chớ để khoé mắt nó chinh phục con. (2)Châm Ngôn 23:31 cảnh báo đừng “liếc mắt vào” rượu: Chớ để rượu hồng quyến rũ con. (3)Châm Ngôn 23:5 cảnh báo đừng “liếc mắt vào” sự giàu có: Con há liếc mắt vào sự giàu có sao?
“Liếc mắt vào sự giàu có” hàm ý mê mẩn, mong muốn, theo đuổi, dự kiến, tính toán… nói chung là ham muốn giàu có. Có thể mới nhìn thấy sự giàu sang phú quý đó, nhưng tất cả tan biến nhanh như khi xuất hiện. Chẳng ai có thể nhìn mãi cái bong bóng xà phòng. Nó xuất hiện rồi nhanh chóng vỡ tan. Cứ nhọc công khổ trí vào những chuyện phù du thì thật là khờ khạo.
Nếu giàu có là phù du thì việc nhọc công khổ trí làm giàu hoá ra là sự lãng phí lớn nhất trong đời sống. Giàu sang phú quý đánh lừa người khôn ngoan, làm khổ người dại dột. Đức Chúa Trời phán với bác phú nông: “Hỡi người dại dột, trong chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, thế thì những thứ mà ngươi gom góp sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12:16-21)
Con người căn cứ vào của cải để cho rằng mình thành công, mình có giá trị. Nhưng đối với Đức Chúa Trời người cùng đinh chẳng khác gì gió thoảng. Giới thượng lưu cũng chỉ là ảo mộng. Đặt lên cân tất cả nhẹ hơn lông hồng. (Thi Thiên 62:9)
Để không đắm đuối “liếc mắt vào” giàu sang phú quý, cần có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Niềm tin nơi Chúa sẽ giúp bạn có quyết định khôn ngoan, dám từ bỏ những giá trị tạm bợ để tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Ông Mô-se được liệt vào danh sách anh hùng đức tin:Bởi đức tin, khi đã khôn lớn, Mô-se từ bỏ địa vị hoàng tử Ai-cập, tình nguyện cùng chịu áp bức với dân Chúa hơn là hưởng thụ cảnh giàu sang tội lỗi. Mô-se xem sự sỉ nhục vì Chúa Cứu Thế quý hơn châu ngọc Ai-cập, vì ông trông đợi Chúa ban thưởng. (Hê-bơ-rơ 11:14-16)

Comments are closed.