Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 5. VÔ PHƯƠNG THOÁT RA

23
27 Kỹ nữ là hố sâu,
Dâm phụ là giếng thẳm. (Bản Hiện Đại)
Sau lời khuyên con hãy dâng tâm hồn và giữ gìn đôi mắt, người cha đề cập đến những nguy cơ khác trong đời sống của con. Mối nguy thứ nhất phải tránh là kỹ nữ và dâm phụ. Câu Châm Ngôn ví kỹ nữ là “cái hố sâu”, dâm phụ là “cái hầm hẹp”. Đến với kỹ nữ và dâm phụ chẳng khác chi rơi xuống hố sâu hoặc hầm hẹp.
Thợ săn bẫy thú bằng cách đào hố sâu và hẹp. Sau đó dùng cành cây và cỏ phủ lên miệng hố. Kinh Thánh có ghi lại chuyện ông Bê-na-gia (con ông Giê-hô-gia-đa) ở Cáp-xê-ên. Trong một ngày tuyết rơi, ông đánh chết một con sư tử dưới một cái hố. (I Sử Ký 11:22) Khi sư tử rơi vào bẫy thì bị mắc kẹt trong đó. Dù mạnh đến đâu sư tử vẫn không thể nào nhảy lên khỏi hố sâu. Hầm hẹp không có chỗ cho sư tử lấy đà mà nhảy, chỉ chờ bị bắt hoặc bị giết mà thôi.
Cuộc đời của người phạm tội về phương diện tình dục sẽ bị trói buộc và giết chết khi rơi vào cạm bẫy của kỹ nữ và dâm phụ. Người sa ngã bị mắc kẹt trong mối quan hệ và trong tham muốn của mình, khó lòng thoát ra dù đôi lúc cũng rất muốn thoát ra. Nhà Truyền Đạo quan sát và nhận định như sau: Tôi thấy có một điều cay đắng hơn cả sự chết: một người đàn bà lòng đầy cạm bẫy và tay nàng là dây xích trói buộc. (Truyền Đạo 7:26)
Có lẽ thanh niên Sam-sôn, người mạnh hơn cả sư tử, hiểu hơn hết việc “gặm một khối căm hờn” trong “cái hố sâu”, trong “cái hầm hẹp” của kỹ nữ. Kinh Thánh ghi rằng ông đến Ga-xa, gặp một gái điếm và ngủ đêm với cô ta. Sau đó, Sam-sôn phải lòng một cô gái ở thung lũng Sô-réc, tên là Đa-li-la (Quan Xét 16:1,4). Mê kỹ nữ (Châm Ngôn 6:26) khiến thanh niên Sam-sô tự đâm đầu vào bẫy. Ông không chịu “tránh” và “trốn” như ông Giô-sép. Người ta lén lút đi tìm kỹ nữ, còn ông Sam-sôn chẳng kiêng dè gì cả. Ông công khai đến với “gái gọi cao cấp” Đa-li-la. Biết đó là cạm bẫy chết người, ông vẫn không tài nào thoát khỏi “cái hố sâu”, “cái hầm hẹp” đó. Người mạnh hơn sư tử bị kỹ nữ và dâm phụ khuất phục trở thành một nô lệ mù phải lao động khổ sai trong tù cho đến khi chết. Thật đáng tiếc!

Comments are closed.