Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 5. ĐỂ MẶC AI? KẾT BẠN VỚI AI?

23
9 Đừng mang đàn gảy tai trâu,
Kẻ khờ đâu biết tìm cầu hiền nhân. (Bản Hiện Đại)
“Kẻ ngu muội” mà Châm Ngôn 23:9 đề cập đến ở đây là kẻ ngu muội trong Châm Ngôn 1:20-33. Kẻ ngu muội là bạn của kẻ ưa sự nhạo báng và là kẻ thù ghét tri thức (Châm Ngôn 1:22); là kẻ mà dù ta (sự khôn ngoan) kêu gọi, các ngươi (kẻ ngu muội) vẫn từ nan. Ta đưa tay chờ đợi cũng không ai quan tâm. Không ai để ý lời ta khuyên răn, hoặc chịu nghe ta quở trách. (Châm Ngôn 1:24-25)
Châm Ngôn 1:29 tổng kết bốn đặc điểm của kẻ ngu muội: (1)Thù ghét tri thức. (2)Không chịu kính sợ Chúa Hằng Hữu. (3)Không muốn nghe lời khuyên dạy. (4)Khinh bỉ mọi lời quở trách. Chính vì thế mà có lời khuyên chớ nói vào tai kẻ ngu muội.
Chúa Giê-xu từng dạy: “Cây mà Cha Thiên Thượng của ta không trồng sẽ bị nhổ tận gốc. Hãy để mặc họ! Họ là những người mù dẫn người mù. Người mù mà dẫn người mù thì sẽ rơi xuống hố.” (Ma-thi-ơ 15:13-14) “Hãy để mặc họ” tức là đừng nói chuyện, bàn luận với họ. Người khôn ngoan không nên lãng phí thì giờ để bàn về lẽ thật lẫn sự khôn ngoan thiên thượng với kẻ ngu muội.
“Kẻ ngu muội khinh dể sự khôn ngoan” qua hình ảnh “giẫm đạp dưới chân” và “quay lại cắn xé”. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu dạy: “Đừng quăng cho chó vật thánh, đừng liệng ngọc trai của anh em cho heo.” (Ma-thi-ơ 7:6) Đáng sợ hơn nữa khi trong hàng ngũ của kẻ ngu muội có thể có những người từ bỏ những điều răn thánh đã truyền cho mình. Đây là hình ảnh chó quay lại ăn đồ đã mửa; heo tắm rửa rồi lăn vào bùn.” (II Phi-e-rơ 2:22)
Người khôn ngoan cũng tránh kẻ ngu muội vì ảnh hưởng xấu xa của họ. Làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại (Châm Ngôn 13:20b) Chính vì thế mà có lời khuyên: Nếu muốn được nghe dạy bảo, hãy lánh xa kẻ khờ dại (Châm Ngôn 14:7) Khi trăn trối, vua Đa-vít khuyên thái tử hãy theo sự khôn ngoan của mình mà cư xử đối với những kẻ ngu muội (I Các Vua 2).
Tâm niệm của người khôn ngoan là:
Con kết bạn với người phục vụ Chúa,
Những ai vâng giữ luật Thánh Kinh. (Thi Thiên 119:63)

Comments are closed.