Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 5. CƯỠNG CHIẾM LÀ NGHỊCH ĐỨC CHÚA TRỜI

23
10 Chớ dời ranh giới cũ, đoạt đất kẻ mồ côi,
11 Vì Đấng Cứu chuộc họ là Đức Chúa Trời năng quyền
Sẽ biện hộ cho họ và khép tội con. Bản Hiện Đại
Câu Châm Ngôn đề cập đến ba nhân vật: Con, kẻ mồ côi và Đức Chúa Trời. Lời khuyến cáo “chớ”, “đừng” dành cho “con”. “Con” là người khôn ngoan, là dân của Chúa, người thuộc về Chúa.
Chẳng phải đây là lần đầu tiên có lời khuyến cáo này. Từ ban đầu, luật pháp của Đức Chúa Trời đã đề cập đến. Điều Răn: “Ngươi không được trộm cướp” (Xuất Ai-cập Ký 20:15) được cụ thể trong Phục Truyền 19:14, và được người Lê-vi lớn tiếng tuyên bố với dân I-sơ-ra-ên: “Ai dời trụ ranh giới để lấn đất sang láng giềng phải bị nguyền rủa” và “Ai xử bất công với người ngoại kiều, cô nhi, quả phụ phải bị nguyền rủa.” (Phục Truyền 27:17, 19)
“Dời đi mộc giới cũ” là cách chiếm đoạt đất đai một cách kín đáo bí mật. Trong ban đêm một nhóm người âm thầm di chuyển vài đống đá hoặc cột mốc lấn sang đất của người láng giềng để mở rộng diện tích đất của mình.
“Vào đồng ruộng của kẻ mồ côi” là chiếm đoạt đất đai một cách công khai trắng trợn. Như vua A-háp và hoàng hậu Giê-sa-bên dùng thủ đoạn gian dối để cướp vườn nho của ông Na-bốt. Hoặc dùng những biện pháp như cô lập, cắt đường nước, hăm doạ… để “kẻ mồ côi” phải bán đất cho mình với giá rẻ mạt.
“Kẻ mồ côi” là những người mất cha, mất mẹ. Đặc biệt vì chiến tranh nên nhiều gia đình mất người cha là trụ cột trong gia đình. “Kẻ mồ côi” là những trẻ em không có ai bảo vệ, không thể tự vệ nên trở thành mồi ngon cho kẻ ác. Họ giết quả phụ, kiều dân, tàn sát đám trẻ con côi cút. (Thi Thiên 94:6)
Đức Chúa Trời tôn trọng quyền sở hữu. Ngài ban cho con người một phần đất đai và muốn người thuộc về Ngài tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Biết tôn trọng quyền sở hữu của người khác sẽ không tham lam, không tìm cách lấn chiếm ruộng đất và vật sở hữu của người khác.
Đức Chúa Trời đòi hỏi sự trung thực. Ngài muốn người thuộc về Ngài không ăn gian ranh giới đất đai, tiền bạc, của cải… phải chính xác. Có bao giờ bạn lâm cảnh bị cám dỗ gian dối, lừa phỉnh để sở hữu tài vật dù lớn dù nhỏ của người khác chưa. Mong là bạn đã đắc thắng.

Comments are closed.