Comments are off for this post

Ngày 8 tháng 5. ĐỒNG CÔNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

23
11 Vì Đấng Cứu chuộc họ là Đức Chúa Trời năng quyền
Sẽ biện hộ cho họ và khép tội con. Bản Hiện Đại
-“Đấng Cứu chuộc của họ”. “Kẻ mồ côi” không còn cha ở trần gian nhưng có Cha ở thiên đàng. Đây là thông điệp quan trọng cho “kẻ mồ côi” và “con”. Thoạt tiên “con” là người thuộc về Đấng Cứu chuộc, lẽ ra phải cùng Ngài bảo vệ bênh vực người nghèo khó, cô thế. Nhưng vì “con” không tuân giữ mạng lệnh của Chúa cho nên “con” trở thành tội phạm đối với Đức Chúa Trời. “Con” không còn thuộc về Đấng Cứu chuộc nữa. Tiên tri Xa-cha-ri trao truyền lời Chúa như sau: “Chúa Hằng Hữu phán: ‘Phải xét xử công bằng, nhân từ, độ lượng với anh em mình. Đừng áp bức người goá bụa, mồ côi, người ngoại quốc, kẻ nghèo nàn, và không được mưu hại anh em mình.’ Nhưng tổ tiên các ngươi không nghe lời, cứ bướng bỉnh quay lưng, bịt tai để khỏi nghe lời ta” (Xa-cha-ri 7:9, 10) Cách đối xử, cách giải quyết vấn đề không ngay thẳng, không theo chuẩn mực của lời Chúa khiến nhiều người tàn ác với anh em của mình và trở thành tội phạm trước mắt Đức Chúa Trời.
-“Đấng Cứu chuộc của họ vốn quyền năng”. Bằng quyền năng của Ngài, Đấng Cứu chuộc “đưa tay trừng phạt người Ai-cập, giải phóng I-sơ-ra-ên khỏi sự áp bức, khỏi ách nô lệ” (Xuất Ai-cập Ký 6:6) như thế nào thì Ngài cũng dùng quyền năng để giải cứu kẻ mồ côi như thế ấy.
-“Đấng Cứu chuộc của họ sẽ bênh vực”. Đức Chúa Trời bênh vực dân I-sơ-ra-ên thể nào thì cũng sẽ bênh vực cho kẻ mồ côi thể ấy. Dân I-sơ-ra-ên và dân Giu-đa đã bị áp bức. Những kẻ bắt chúng làm nô lệ, cứ khăng khăng giữ chặt, không chịu thả chúng ra. Nhưng Đấng Cứu chuộc chúng thật là mạnh mẽ. Danh Ngài là Chúa Toàn năng. Ngài sẽ bênh vực chúng, cho chúng được phóng thích và trở về quê hương thanh bình… (Giê-rê-mi 50:33-34)
-“Đấng Cứu chuộc của họ nghịch với con”. Trong nơi ngự thánh, Ngài là Cha trẻ mồ côi, là Thẩm phán bênh vực người quả phụ (Thi Thiên 68:5). Đức Chúa Trời phán: Đừng áp bức các goá phụ và trẻ mồ côi. Nếu bị áp bức, họ sẽ kêu đến ta. Khi nghe họ kêu ca, lửa giận ta sẽ nổi lên, sai nạn gươm đao diệt các ngươi, như vậy vợ các ngươi sẽ thành goá bụa, con các ngươi thành mồ côi.” (Xuất Ai-cập Ký 22:22-24)
“Con” đừng trở thành người bị Đức Chúa Trời nghịch lại và khép tội. Hãy đồng công với Đức Chúa Trời.

Comments are closed.