Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 6. GIAN NAN THỬ CON NGƯỜI

24
10 Chỉ kẻ yếu hèn mới sờn lòng trong ngày hoạn nạn,
(Bản Hiện Đại)
Làm sao biết được giá trị của một người? Hãy xem cách người ấy phản ứng khi đối diện với áp lực, khó khăn, hoạn nạn. Bình thường chưa thấy dấu hiệu tiêu cực hoặc tích cực nào, đến khi gặp khó khăn thì con người thật sự mới lộ ra. Lửa thử vàng, gian nan thử con người là vậy. Trước hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, con người có thể
 o C1: Chịu chết, tức là đầu hàng đối với nghịch cảnh.
 o C2: Chịu đựng, tức là cam chịu nghịch cảnh với tinh thần tiêu cực.
 o C3: Chịu nổi, tức là dám đối diện và vượt qua nghịch cảnh.
Câu Châm Ngôn đề cập đến sự “ngã lòng” trong ngày hoạn nạn. Người “chịu chết trong nghịch cảnh” là người ngã lòng ngay khi xảy ra nghịch cảnh. Tinh thần người đó suy sụp nhanh chóng. Người “chịu đựng nghịch cảnh” có thể rơi vào tình trạng “ngã lòng” khi nghịch cảnh kéo dài hoặc phải đối phó liên tục với nghịch cảnh. Người “chịu nổi nghịch cảnh” cũng có thể vững vàng trong quá khứ, còn hiện tại đang “ngã lòng” vì kiệt sức. Như vậy “ngã lòng” có thể xảy ra cho bất cứ ai, trong bất cứ giai đoạn khó khăn nào.
Ông Ê-li-pha nói với ông Gióp là người đang ngã lòng: “Bấy lâu nay anh từng dạy dỗ nhiều người, làm tay yếu trở nên cứng cáp. Nhờ lời anh, kẻ ngã lại đứng lên, chân run rẩy đã ra vững mạnh. Nay tai hoạ vừa giáng trúng anh, là anh đã lao đao muốn ngã! Chẳng lẽ anh hết tin Đức Chúa Trời. Hay là Ngài ruồng bỏ người ngay?” (Gióp 4:3-6) Hai câu cuối này là nguyên nhân khiến cho ngã lòng.
Ông Ê-li, người thét ra lửa, mạnh mẽ, can đảm, nhưng có lúc đã ngã lòng. Ông đã chạy trốn vào sa mạc rồi cầu xin được cho chết: “Lạy Chúa Hằng Hữu, đủ rồi, xin cất mạng sống con đi…” (I Các Vua 19:1-4).
Câu Châm Ngôn cho biết “ngã lòng” là dấu hiệu của “sức lực nhỏ mọn”. Người khôn ngoan không xem đây là dấu hiệu để tuyệt vọng nhưng là dấu hiệu để lo phục hồi sức lực. Tiên tri Ê-li được Đức Chúa Trời phục hồi sức lực thể xác, phục hồi sức lực tâm linh (I Các Vua 19:5-19). Tương giao với Chúa, tiếp nhận lời Chúa là phương thuốc giúp người khôn ngoan vượt qua sự ngã lòng. Người công chính gặp nhiều tai nạn, nhưng Chúa cho nạn khỏi tai qua. (Thi Thiên 34:19)

Comments are closed.