Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 6. SA-TAN PHÁ HOẠI

24
15 Chớ cướp bóc, tranh đoạt nhà người ngay
(Bản Hiện Đại)
Câu ChâmNgôn bắt đầu với lời kêu gọi: “Hỡi kẻ ác”. Đây là lời khuyên, lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh cáo dành cho kẻ ác. Kẻ ác luôn luôn đối lập với người công chính. Vua Đa-vít cầu nguyện với Chúa: “Chúa ôi! Sao kẻ thù con vô số. Chống đối con, nổi dậy càng đông.” (Thi Thiên 3:1)
Câu Châm Ngôn cảnh cáo kẻ ác (1)chớ rình rập nhà người công chính, và (2)đừng phá tan chỗ nghỉ ngơi của người công chính. Đây là hai điều kẻ ác thường thực hiện trong quá trình phá hoại người công chính.
Không hẳn kẻ ác sẽ làm theo khi nghe kêu gọi “chớ”, “đừng”. Ngược lại kẻ ác chẳng bao giờ chịu ngưng nghỉ tấn công người công chính.
Không hành sự một mình, kẻ ác tìm người cộng sự. Kẻ ác bảo: “Mày theo tụi tao, rình rập giết người” (Châm Ngôn 1:11). Hình ảnh và hoạt động của kẻ ác được Thi Thiên 10:8-9 mô tả như sau:
Trong thôn xóm nó ngồi nơi bóng tối,
Mắt rình mò chờ giết kẻ hiền lương;
Nó nằm yên như sư tử trong hang,
Như thợ săn chờ con mồi sa bẫy.
Mục tiêu tấn công của kẻ ác là nhà người công chính, chỗ nghỉ ngơi của người, tức là công trình xây dựng của người công chính. Trường hợp điển hình là kẻ ác tấn công vào công trình của ông Gióp. Đầu tiên Sa-tan tấn công vào ngôi nhà, vào của cải, tài sản mà ông Gióp gây dựng một cách chánh đáng qua nghề nghiệp của mình (Gióp 1:13-17). Ngay sau đó là gia đình ông bị tấn công, các con của ông đều chết hết (Gióp 1:18-19). Rồi đến bản thân ông Gióp, ngôi nhà Chúa ngự, cũng bị tấn công từ bên ngoài đến tận bên trong. Thân thể ông bị ung nhọt từ bàn chân đến đỉnh đầu (Gióp 2:7-8). Nội tâm của ông khốn khổ vì những lời lẽ của người vợ và ba người bạn. Kẻ ác muốn phá tan toàn bộ ngôi nhà cuộc đời của ông, huỷ hoại sự bình an của ông.
Ngôi nhà của bạn, ngôi nhà của người công chính, cũng có thể bị kẻ ác tấn công. Dầu vậy, trong khi kẻ ác đang rình rập, đang ra sức phá tan ngôi nhà của người công chính, Đấng Công Chính cảnh báo và ngăn cản kẻ ác: “Hỡi kẻ ác”.

Comments are closed.