Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 6. NGHE LỜI NÓI BIẾT NỘI TÂM

24: 2
Vì lòng chúng ấp ủ bạo tàn,
Môi nói rặt lời gian dối, tổn thương.(Bản Hiện Đại)
Có nhiều lý do để người công chính chớ hiềm tị vì kẻ gian ác được may mắn (Châm Ngôn 23:17) Vua Đa-vít nói: “Đừng bực tức vì kẻ bất lương. Đừng ghen tị kẻ làm điều phi pháp. Vì họ sẽ như cỏ héo hắt, tàn tạ như cỏ xanh bị cắt.” (Thi Thiên 37:1-2)
Câu Châm Ngôn nêu lên hai lý do khiến người khôn ngoan không ganh tị kẻ làm ác: Vì lòng của kẻ ác và vì môi của kẻ ác. Hoàn toàn trái ngược với tấm lòng và lời nói của người công chính. Vì lòng chúng toan điều huỷ phá và môi nói ra sự tổn hại.
Nội tâm của kẻ làm ác toan tính chuyện huỷ phá. Châm Ngôn mô tả kẻ gian ác là kẻ vô lại độc ác, mồm miệng luôn dối lừa. Mắt liếc, chân khoèo, tay ngầm ra dấu. Lòng đầy gian tà, mưu toan điều ác, xui nguyên giục bị. (Châm Ngôn 6:12-14)
Tể tướng Ha-man là nhân vật điển hình cho kẻ “toan điều huỷ phá”. Khi thấy ông Mạc-đô-chê không khom lưng chào kính mình thì ông giận dữ vô cùng. Ông nghĩ rằng giết một mình ông Mạc-đô-chê chưa đủ, mà phải tiêu diệt cả dân tộc của ông Mạc-đô-chê, tức là dân Do Thái trong toàn đế quốc vua A-suê-ru. (Ê-xơ-tê 3:5-6)
Nội tâm ấp ủ tội ác chẳng chóng thì chầy mưu kế cũng lộ ra bằng lời gian trá. Tội ác cưu mang, sinh điều tàn bạo, tâm địa đê hèn, bày kế gian manh (Gióp 15:35) Lời nói của kẻ gian ác cũng xấu xa như nội tâm của họ: Huỷ phá và gây tổn hại. Miệng đầy lời thề chưởi, gạt lường. Tiếng độc ác chua ngoa từ họng lưỡi. (Thi Thiên 10:7)
Làm thế nào người công chính có thể đố kị người có lòng mưu toan những việc hung tàn (Châm Ngôn 6:18a) một khi nội tâm, sự suy nghĩ và lời nói của người công chính hoàn toàn khác với người gian ác? Hãy cẩn thận vì tuyển dân của Chúa từng bị kết án: “Vì các ngươi khinh thường lời ta, nhờ cậy quỷ kế và mưu gian chước dối…” (Ê-sai 30:12)

Comments are closed.