Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 6. KHÔNG THOẢ HIỆP VỚI TỘI LỖI

24
24 Ai tuyên bố phạm nhân là vô tội
Bị mọi người nguyền rủa không thôi.
(Bản Hiện Đại
Châm Ngôn 24:23 đề cập đến vấn đề thiên vị đối với con người. Còn Châm Ngôn 24:24 đề cập đến vấn đề thoả hiệp với tội lỗi.
Ngày nay, kẻ nào nói với kẻ ác rằng: “Ngươi là công chính”? Phải chăng đó là những quan toà, thay vì xét xử công minh, đem vui mừng cho người lành, gây khiếp sợ cho kẻ ác (Châm Ngôn 21:15), họ lại thiên vị không kết án kẻ giết người mà còn tuyên bố đương sự vô tội?
Phải chăng đó là những người cho rằng không nên phân biệt đối xử với những người đồng tính. Vì vậy, thay vì giúp đỡ những người này trở về với đời sống bình thường, họ lại cổ suý hôn nhân đồng tính và cho rằng như vậy không phải là tội lỗi?
Phải chăng đó là những người cổ vũ cho lối sống đàn bà bỏ cách luyến ái tự nhiên để theo lối phản tự nhiên. Đàn ông cũng bỏ liên hệ tự nhiên với đàn bà mà luyến ái lẫn nhau theo lối đồng tính luyến ái đáng ghê tởm (Rô-ma 1:26-27)?
Phải chăng đó là những người cho rằng trong tình yêu và hôn nhân, trinh tiết, sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân không phải là vấn đề quan trọng? Thay vì giáo dục cảnh báo, ngăn chặn, họ khiến cho tội lỗi trong lãnh vực tình dục phát triển.
Phải chăng đó là những người biết chân lý nhưng lại cổ suý cho những giáo sư giả mạo, cho những nhà truyền giảng lừa gạt những người nhẹ dạ, cả tin không? Đó là những người mà tiên tri Giê-rê-mi vạch mặt: Các tiên tri ở Giê-ru-sa-lem còn tệ hại hơn (các tiên tri ở Sa-ma-ri); họ phạm tội tà dâm và thích lừa gạt, dối trá, khuyến khích những kẻ làm ác thay vì kêu gọi họ ăn năn.
Trong khi các tiên tri rao những sứ điệp giả dối. Các thầy tế lễ nhờ nước đục thả câu mà lạm quyền (Giê-rê-mi 5:31), tiên tri Giê-rê-mi không thoả hiệp, không sợ hãi, ông cứ nói sự thật dù bị các tiên tri giả tìm cách giết hại. (Giê-rê-mi 20:1-6) Người thiên vị, người thoả hiệp với tội lỗi và kẻ ác chẳng những không được tôn trọng mà còn bị mọi người nguyền rủa. Chính Đức Chúa Trời cũng lên án họ: Khốn thay cho bọn người tráo trở, đổi trắng thay đen, gọi việc thiện là ác, gọi việc ác là thiện, bảo đắng là ngọt, bảo ngọt là đắng. (Ê-sai 5:20)

Comments are closed.