Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 6. AI CÓ THỂ QUỞ TRÁCH AI?

24
25 Ai phạt kẻ ác, được nổi danh, đầy phúc hạnh.
(Bản Hiện Đại)
Thống đốc Phi-lát hỏi Chúa Giê-xu: “Chân lý là gì?” Rồi sau ba lần nói với dân chúng rằng: “Ta không thấy bị cáo phạm một tội nào cả!” (Giăng 18:38; 19:4, 6), ông vẫn giao Chúa Giê-xu cho người Do Thái đem đi đóng đinh. Mặc dù thống đốc Phi-lát lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng rồi tuyên bố: “Ta vô tội về máu của người này.” (Ma-thi-ơ 27:24) ông vẫn bị xem là người lãnh đạo không trung thực với công lý và chỉ biết chiều ý số đông.
Châm Ngôn 24:25 viết về người không thiên vị, không thoả hiệp với tội lỗi nhưng trung thực với chân lý. “Người quở trách” có thể là người anh em trong cộng đồng chớ không nhất thiết là người lãnh đạo. Đừng để tâm oán ghét anh em mình nhưng thẳng thắn trách họ khi họ lầm lỗi: đừng để cho mình phải mang tội vì họ có lỗi. (Lê Vi Ký 19:17) Chỉ có thể làm “người quở trách” khi có đời sống kính sợ Chúa: Đừng dự vào những việc không xứng đáng trong bóng tối, nhưng hãy phơi bày ra ánh sáng. (Ê-phê-sô 5:11)
“Người quở trách” là người lãnh đạo thuộc linh được kêu gọi: Hãy kêu to, đừng ngại! Hãy reo hò như tiếng loa, tố cáo tội lỗi của dân ta. (Ê-sai 58:1) Ông Giăng Báp-tít lên án những người nhận báp-tem là nòi rắn độc và cảnh báo họ rằng lưỡi rìu đã đặt kề gốc cây! (Lu-ca 3:7, 9) Ông thẳng thắn lên án cuộc hôn nhân của Hê-rốt và Hê-rô-đia là bất hợp pháp. (Lu-ca 3:19) Chỉ có thể làm “người quở trách” khi có lời của Chúa và cam đảm công bố lời Chúa cách trung thực.
Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê và ông Tít: “Hãy công bố, hãy sửa trị, quở trách, khích lệ, dạy dỗ với tất cả lòng nhẫn nại.” (II Ti-mô-thê 4:2) “…dùng uy quyền khích lệ và quở trách” (Tít 2:15). Ông cũng khuyên các tín hữu: “Xin anh em khiển trách người lười biếng, khuyến khích người nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối và nhẫn nại với mọi người.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) Chỉ có thể làm “người quở trách” khi có tình yêu thương đối với anh em yếu đuối trong cộng đồng.
Cứ để các tiên tri giả thuật chuyện chiêm bao, nhưng ai có lời ta, hãy truyền giảng lời ta cách trung thực. Lúa mì với rơm rác làm sao trộn lẫn với nhau. (Giê-rê-mi 23:28) Phải tuyệt đối tôn trọng công lý, đó là bí quyết sinh tồn trong đất hứa. (Phục Truyền 16:20) Phúc lành trên đầu người công chính, còn mồm ác nhân đầy bạo tàn. (Châm Ngôn 10:6)

Comments are closed.