Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 6. AI CÓ LỜI NÓI CHÁNH ĐÁNG?

24
26 Lời nói thẳng xuất phát từ tình thương.
(Bản Hiện Đại)
Người nói lời chánh đáng là người công chính, kính sợ Đức Chúa Trời. Người nói lời chánh đáng trung thực, chân thành (Châm Ngôn 16:13) phát xuất từ lòng trong sạch, môi thanh nhã (Châm Ngôn 22:11), nói lời chính trung, không phải tà vạy gian dối, ngay thật cho người thông sáng, hợp lý với kẻ tri thức. (Châm Ngôn 8:8-9)
Người nói lời chánh đáng là người có tình yêu thương, nói lời chánh đáng nhằm nuôi dưỡng nhiều người, chữa lành thương tích, khiến lòng vui vẻ (Châm Ngôn 10:21; 15:4, 23). Chính vì thế mà lưỡi người công chính như bạc quý (Châm Ngôn 10:20).
Nhóm từ “như hôn nơi môi miệng” khiến ta liên tưởng đến chuyện hoàng tử Áp-sa-lôm đứng bên cửa thành nói những lời phỉnh nịnh dân chúng: “Nếu tôi làm thẩm phán, ai có vụ kiện thưa gì đến với tôi, tôi sẽ công minh xét xử cho người ấy?” Và, hễ có người nào cung kính vái chào Áp-sa-lôm, ông liền dang tay ôm lấy người ấy mà hôn. Hành động như thế, Áp-sa-lôm lấy lòng được nhiều người I-sơ-ra-ên. (II Sa-mu-ên 15:1-5) Tuy nhiên lời nói và hành động của hoàng tử Áp-sa-lôm không phát xuất từ tình yêu thương mà phát xuất từ lòng ích kỷ, vụ lợi, phản nghịch của mình. Hành động và lời nói của Áp-sa-lôm chỉ nhằm mục đích lợi dụng người khác mà thôi.
Thật ra ý của câu Châm Ngôn không phải ví người nói lời chánh đáng như hôn người nghe mà là phản ứng của người nghe khiến cho người nói lời chánh đáng vui thoả tựa như nhận được nụ hôn. Pha-ra-ôn nói với ông Giô-sép: “Đức Chúa Trời đã dạy cho ngươi biết mọi việc này, còn ai khôn ngoan sáng suốt hơn ngươi nữa. Ngươi sẽ lãnh đạo cả nước, toàn dân sẽ vâng theo mệnh lệnh ngươi. Chỉ một mình ta lớn hơn người mà thôi.” (Sáng Thế Ký 41:40) Khi Pha-ra-ôn nói: “Toàn dân sẽ vâng theo lệnh ngươi” ngụ ý toàn dân sẽ hôn (vâng lệnh) lời môi miệng ngươi nói.
“Hôn nơi môi miệng” bộc lộ tình yêu thương, sự kính trọng và sự tuân hành của người nghe đối với người nói ra lời chánh đáng. Đây là thái độ của người nghe đối với lời giải đáp thoả đáng về một thắc mắc, lời khuyên về một nan đề, sự phân xử hợp lý đối với một vụ tranh chấp…

Comments are closed.