Comments are off for this post

Ngày 25 tháng 6. SỐNG AN TOÀN VỚI KẾ HOẠCH CHUẨN

24
27 Lo làm ăn trong ngoài chu tất,
Rồi hãy tính đến việc cất nhà.
(Bản Hiện Đại)
Lời cha khuyên con sống và làm việc theo tiến trình sau đây: Trước hết, hãy sửa sang công việc ở ngoài của con và sắm sẵn tại trong ruộng con. Sau đó, hãy xây dựng nhà của con. Sở dĩ có lời khuyên này vì nhiều thanh niên lo xây dựng nhà trong khi chưa “sửa sang” và “sắm sẵn”.
Để xây dựng ngôi nhà, trước hết phải lo dọn sạch cây cối, lo canh tác đất đai, tức là phải chuẩn bị sẵn thông qua việc sản xuất. Đây là kế hoạch chuẩn bị cho cuộc sống hiện tại trước khi tính đến việc xây dựng nhà trong tương lai. Người khôn ngoan đương nhiên sống theo tiến trình này, còn người đảo lộn tiến trình sẽ gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống ngay khi xây dựng nhà.
Xã hội hiện đại, xã hội tiêu thụ khiến nhiều người mất kiên nhẫn. Họ muốn xây dựng ngôi nhà trước khi chuẩn bị đủ điều kiện để có nhà; muốn hưởng tiện nghi vật chất trong khi chuồng không bò, máng cỏ vắng tanh (Châm Ngôn 14:4), chẳng thấy bò cày trong ruộng sẽ vướng phải nợ nần. Lòng ham muốn vật chất và không tiết chế khiến con người trở thành người mua sắm bừa bãi, hưởng thụ xả láng rồi phải nai lưng ra làm việc để trả nợ. Người sống theo kế hoạch, có chuẩn bị, có tính toán trước sẽ sống an toàn hơn. Chúa Giê-xu dạy: “Có ai trong anh em muốn xây một cái tháp, mà trước hết lại chẳng ngồi xuống tính toán chi phí xem có khả năng hoàn thành hay không?” (Ma-thi-ơ 14:28)
Thứ tự để xây nhà cũng là thứ tự trong việc xây dựng hôn nhân và gia đình. Lo dọn sạch cây cối, lo canh tác đất đai trước khi xây nhà ngụ ý phải chuẩn bị cho cuộc sống, ổn định công việc làm ăn trước khi lập gia đình. Nhiều người chỉ biết sống theo cảm xúc, không chuẩn bị, không có kế hoạch, cứ lao vào tình yêu và hôn nhân. Như vậy làm sao xưng là có trách nhiệm trong hôn nhân được.
Nhà cửa xây trên nền khôn ngoan (Châm Ngôn 24:3), hiện tại phải trù liệu chu đáo thì tương lai mới no nê thịnh vượng. Còn nếu bất cẩn vội vàng, thì nghèo đói đương nhiên là chuyện sẽ đến. (Châm Ngôn 21:5)

Comments are closed.