Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 6. VÔ TÌNH VÔ CỚ LÀM CHỨNG GÂY TAI HẠI

24
28 Đừng vô cớ làm chứng hại láng giềng,
Môi miệng con đừng thốt ra lời dối trá.
(Bản Hiện Đại)
Yêu thương người khác như chính mình thì một trong những việc không làm là: Đừng vô cớ cáo tội ai, khi người ấy không gây cho con thiệt hại. (Châm Ngôn 3:30) Làm chứng hại láng giềng chẳng những vi phạm luật yêu thương mà còn vi phạm điều răn thứ chín: Không được làm chứng dối. (Xuất Ai-cập Ký 20:16)
Người lân cận của bạn là những người bạn gặp mỗi ngày trong khu phố, những người cùng chung một trường hoặc một văn phòng; những người bạn gặp hằng tuần tại nhà thờ… Đó là những người có những điểm khác biệt với bạn, thậm chí có thể bạn không ưa họ. Nói cách khác người lân cận của bạn bao gồm tất cả những người bạn gặp trong cuộc sống trong mối liên hệ thân hoặc sơ, có những người bạn chưa bao giờ trò chuyện.
Dù chẳng bao giờ phải ra toà để làm chứng, có thể bạn vẫn làm chứng vô cớ nghịch kẻ lân cận mình khi nội dung câu nói của bạn không đúng, không sát sự thật, hoặc lưỡng ý khiến người nghe hiểu sai vấn đề. Người khôn ngoan không vì cớ lời nói mà biến mình trở thành kẻ tà vạy gieo mầm xung đột, người rỉ tai chia rẽ bạn thân. (Châm Ngôn 16:28)
Lời Chúa dạy: Không được ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác; cũng không được cáo gian làm nguy hại đến người khác. (Lê-vi Ký 19:16) Tuy nhiên vẫn có những người quen thói ở không, đi hết nhà này sang nhà khác, lại còn ngôi lê đôi mách, xen vào việc người khác, nói những lời không đáng nói. (I Ti-mô-thê 5:13) Người mách lẻo cũng dễ trở thành người làm chứng vô cớ nghịch kẻ lân cận. Đứa mách lẻo rêu rao điều kín đáo. Người tín trung bảo mật chuyện riêng tư. (Châm Ngôn 11:13; 20:19) Người nói hành, nói vu cũng là người làm chứng vô cớ nghịch kẻ lân cận.
Sứ đồ Phao-lô e ngại cho tín hữu tại Hội thánh Cô-rinh-tô là nơi có nhiều ân tứ cũng sẽ trở thành nơi có nhiều người làm chứng vô cớ nghịch anh em của mình. Ông nhận xét rằng: Tôi ngại sẽ thấy anh em cãi cọ, ghen ghét, giận dữ, tranh giành, nói hành, nói vu, kiêu căng và hỗn loạn. (II Cô-rinh-tô 12:20b)
Vua Đa-vít hỏi: Ai được ở trong Đền Thờ? Ai được sống trên núi thánh?… Đây là một trong những câu trả lời: Người không hại bạn, không vu oan, không gây gổ hàng xóm láng giềng. (Thi Thiên 15:1, 3)

Comments are closed.