Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 6. ĐỪNG LẤN PHẦN VIỆC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

24 29 Chớ nên nói: Tôi sẽ làm cho hắn
như hắn đã làm cho tôi
Tôi sẽ báo người tuỳ công việc của người.
29 Chớ nói: “Tôi trả lại điều nó làm cho tôi,
Tôi chỉ tốt với người tốt tôi thôi.”
(Bản Hiện Đại)
Người nói: “Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi…” là người sống theo cơn giận và thiếu tình yêu thương. Sống như vậy là tạo thêm xung đột và thêm hận thù. Kẻ nhạy giận thường gây xung đột, người ôn hoà dàn xếp đôi bên. (Châm Ngôn 15:18) Cần kìm hãm cơn giận và cần có lòng khoan dung. Người khôn ngoan kìm hãm cơn giận dữ. Kẻ khoan dung thường được tiếng ngợi khen. (Châm Ngôn 19:11)
Người nói: “Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi…” là người chủ trương sống theo luật “mắt đền mắt, răng đền răng”. Người đó cần biết rằng trong một xã hội áp dụng luật: Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân… (Xuất Ai Cập Ký 21:23-24) cũng áp dụng một luật khác gọi là luật yêu thương: Đừng trả thù, đừng mang oán hận, nhưng hãy yêu người khác như chính mình. (Lê Vi Ký 19:18) Chúa Giê-xu dạy: “Đừng kháng cự kẻ dữ; ai tát anh em má phải, hãy đưa luôn má bên kia cho họ! Ai bắt anh em đi một dặm, hãy đi với họ hai dặm. Ai xin, anh em hãy cho, ai muốn mượn, anh em đừng từ chối.” (Ma-thi-ơ 5:39-42)
Người nói: “Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi…” là người quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng báo ứng, thưởng phạt công minh. (Thi Thiên 94:1) Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Anh em yêu dấu, đừng báo thù nhưng nhường cho cơn giận của Đức Chúa Trời, vì Thánh Kinh đã ghi: “Chúa dạy: Báo ứng là việc của ta, ta sẽ thưởng phạt.” (Rô-ma 12:19)
Người nói: “Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi…” là người kiêu căng. Đây là người thiếu tinh thần khiêm nhường chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đáng lẽ phải chiến đấu chống lại Sa-tan thì người đó lại quyết chiến chống con người. Sứ đồ Phi-e-rơ từng sai lầm khi rút gươm chém ông Mạnh-chu là người đầy tớ của thầy thượng tế (Giăng 18:10). Về sau, ông khuyên chúng ta: Hãy hạ mình xuống dưới bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời… và hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. (I Phi-e-rơ 5:6-7)
Đừng vội nói: Thù tôi tôi trả,
Nhưng hãy chờ Chúa giải cứu cho.
(Châm Ngôn 20:22)

Comments are closed.