Comments are off for this post

Ngày 3 tháng 6. ĐỘI XÂY DỰNG CN243

24: 3
Nhà cửa xây trên nền
khôn ngoan, kiến thức
Trong sách Châm Ngôn có nhiều đội xây dựng đặt ở nhiều địa chỉ khác nhau. Thí dụ như đội xây dựng CN91: Khôn ngoan xây dựng lâu đài, chạm bảy cột trụ (Châm Ngôn 9:1). Ở đây chúng ta có đội xây dựng CN243 (Châm Ngôn 24:3). Những nguyên tắc xây dựng được rút ra từ việc xây dựng những ngôi nhà của tiền nhân như Ngôi nhà số 127, Ngôi nhà số 128 Đường Thi Thiên.
“Nhà cửa” là đời sống của một người, là gia đình. “Cửa nhà được xây cất” tức là xây dựng đời sống cá nhân, xây dựng nếp sống gia đình. Chúa Giê-xu từng dùng ẩn dụ Người Khôn và Kẻ Dại để nhấn mạnh đến việc nghe lời giảng dạy của Chúa và thực thi trong cuộc sống. (Ma-thi-ơ 7:24-27)
Châm Ngôn 24:1-2 khuyên không nên ganh tị với thành công của kẻ ác, tức là không xây dựng cuộc đời mình bằng bạo lực và lừa dối. Còn Châm Ngôn 24:3 khích lệ xây dựng cuộc đời mình bằng sự khôn ngoan.
Nền tảng để xây dựng ngôi nhà của đời sống là sự khôn ngoan thông sáng. Thế nào là khôn ngoan thông sáng? Sách Châm Ngôn cho biết: Kính sợ Chúa Hằng Hữu là khởi điểm khôn ngoan, hiểu biết Đấng Thánh, ấy là cội nguồn tri thức.” (Châm Ngôn 9:10; 1:7a) Đây không phải là khôn ngoan của trần gian mà là khôn ngoan của thiên đàng. Xây dựng cuộc đời của mình trên nền tảng kính sợ Đức Chúa Trời là quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả cuộc sống trong đời này lẫn đời sau.
Hai động từ trong Châm Ngôn 24:3 là “xây cất” và “vững vàng”. Trong khi kẻ ác “huỷ phá” cuộc đời của người khác và cuộc đời của mình thì người khôn ngoan xây dựng cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Người nữ khôn ngoan xây dựng cửa nhà. Đàn bà khờ dại vung tay huỷ phá. (Châm Ngôn 14:1a) Kẻ ác đem đến sự tối tăm, tội lỗi còn người khôn ngoan đem đến ánh sáng của lẽ thật.
Trong khi đội xây dựng CN243 dùng KN1 (sự khôn ngoan) làm nền tảng để công trình trở nên chắc chắn, “vững vàng” thì đội xây dựng STK11 (Sáng Thế Ký 11) dùng KN2 (sự kiêu ngạo) làm nền tảng để xây một thành phố vĩ đại, có cái tháp cao ngất trời xanh, danh tiếng tồn tại muôn đời. Tinh thần kiêu ngạo khiến họ cứ lo chồng chất gạch thành cái tháp cao nhưng chẳng đến đâu. Công trình dang dở, lụi tàn và trở thành hoang phế.
Đức Chúa Trời đóng vai trò nào trong ngôi nhà của đời sống bạn?

Comments are closed.